Het ecosysteem van het meer tussen Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee is ernstig aangetast sinds de voormalige zeearm in de jaren zeventig volledig werd afgesloten. Aan de Noordzeekant ligt de Brouwersdam, aan de Oosterscheldekant de Grevelingendam. Door een tekort aan zuurstof leven er steeds minder vissen, planten en andere soorten.

,,We hebben Nederland veiliger gemaakt tegen de gevaren van hoog water. De komende jaren gaan we samen gericht investeren om ook de waterkwaliteit en de natuur in de grote wateren weer op peil te brengen”, kondigt minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) aan. Ze informeert donderdag de Tweede Kamer over de plannen, samen met minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Carola Schouten. De twee ministers bezoeken donderdag de regio.

Mogelijk komt in de dam een getijdencentrale, die stroom opwekt door de werking van eb en vloed. Dat wordt nog onderzocht.

Niet alleen de waterkwaliteit in de Grevelingen moet beter. Er komt ook extra geld voor verbetering van de waterkwaliteit en natuur rond Eems en Dollard, ten noordoosten van Groningen.

Verder investeert het kabinet in het verbeteren van rioolwaterzuiveringsinstallaties. Dat is nodig om te voorkomen dat medicijnresten, microplastics en ongewenste chemicaliën in het water en de natuur terechtkomen. Later volgen nog maatregelen om de milieueffecten van de landbouw te verminderen.