Er wordt een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd dat op 1 maart 2018 zal worden afgerond. De betrokken partijen ( gemeente Roermond, Provincie Limburg, Smurfit Kappa Roermond Papier, Enpuls, Jazz City, S.I.F. Netherlands, Stichting Wonen Zuid, Strabag, Varo Energy Tank Storage en Zuyd Hogeschool ) hebben donderdag 16 november een intentieverklaring ondertekend.

Slim Energienet Roermond

Het Slim Energienet Roermond (SER) maakt gebruik van de restwarmte van Smurfit Kappa Roermond Papier (producent van papier voor de golfkartonindustrie). Dit levert een besparing op van ongeveer 4,5 miljoen kilogram CO2 per jaar, wat gelijk staat aan de CO2 -uitstoot van het gasverbruik van ongeveer 1500 huishoudens per jaar. 

De toekomst

De bedoeling is dat het energienet een open en flexibele structuur krijgt, waardoor er meerdere aanbieders en afnemers kunnen worden gekoppeld.