Het extra geld is bedoeld voor de “meest schrijnende gevallen”. Van Veldhoven wil dat het geld wordt gebruikt in combinatie met verduurzaming zoals bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen.

Het kabinet wil asbestdaken vanaf 2025 verbieden. Voor de sanering is 75 miljoen euro beschikbaar, maar dat is ongeveer opgebruikt. Er komt nog een fonds waar mensen en bedrijven met weinig geld goedkoop een lening kunnen krijgen om hun daken te saneren.

Meer dan driekwart van de asbestdaken zijn te vinden op boerenbedrijven. Boerenorganisatie LTO en de koepelvereniging van woningcorporaties Aedes zijn tegen het verbod. Volgens hen brengt de maatregel grote kosten met zich mee, is het niet doelmatig en leidt het niet tot aantoonbare gezondheidseffecten.

Het kankerverwekkende asbest mag sinds 1993 niet meer in nieuwe producten worden gebruikt.