Nieuws

Extra geld voor onderzoek Marker Wadden

9 maart 2017

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) stelt 1,5 miljoen euro extra beschikbaar voor onderzoek naar de Marker Wadden. Dat …

Omgevingsrecht

Lees meer

HR: Grond terugvorderen bij wijze van schadevergoeding

7 maart 2017

Gemeenten die door verjaring grond zijn kwijtgeraakt kunnen vorderen dat de nieuwe eigenaar de grond aan hen overdraagt. Dat zegt …

Omgevingsrecht

Lees meer

Minder landschap, meer bebouwing, 1950-2015

6 maart 2017

Het Nederlandse landschap is voortdurend in beweging. Van 1950 tot 1980 waren ruilverkavelingen de grootste bron van veranderingen in het …

Omgevingsrecht

Lees meer

NAM aansprakelijk immateriële schade inwoners Groningen

2 maart 2017

De Nederlandse Aardolie Maatschappij  (NAM) moet aan een deel van de inwoners van het Groningenveld de immateriële schade vergoeden, zo …

Omgevingsrecht

Lees meer

Reactie VNG op de consultatie

2 maart 2017

Op 1 maart 2017 heeft de VNG een reactie aan het Ministerie van Infrastructuur en Milieu gezonden over de consultatie …

Omgevingsrecht

Lees meer

Groei windmolenpark zorgt voor toename groene stroom

28 februari 2017

De productie van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen is in 2016 met 15 procent gestegen ten opzichte van 2015. Bijna 13 …

Omgevingsrecht

Lees meer

Meer vergunningen nieuwbouwwoningen vierde kwartaal

23 februari 2017

Voor ruim 16 duizend te bouwen woningen werd in het vierde kwartaal van 2016 een vergunning afgegeven, het hoogste aantal …

Omgevingsrecht

Lees meer

Startnota Nationale Omgevingsvisie

20 februari 2017

Op 17 februari 2017 heeft minister Schultz van Haegen de startnota "De opgaven voor de Nationale Omgevingsvisie" aan de Tweede …

Omgevingsrecht

Lees meer

Wetsvoorstel wijziging Wet milieubeheer en Woningwet

17 februari 2017

Op 15 februari 2017 is het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet milieubeheer en Woningwet gepubliceerd om te zorgen voor …

Omgevingsrecht

Lees meer

Proefboringen bij Schiermonnikoog mogen doorgaan

16 februari 2017

ENGIE E&P Nederland B.V. kan beginnen met proefboringen naar aardgas in de Noordzee ten noorden van Schiermonnikoog. De Afdeling bestuursrechtspraak …

Omgevingsrecht

Lees meer

Regeling plankosten exploitatieplan per 1 april 2017

7 februari 2017

Op 1 april 2017 treedt de Regeling plankosten exploitatieplan (Stcrt. 2017, 6470) in werking, met betrekking tot de hoogte en …

Omgevingsrecht

Lees meer

Wetsvoorstel verwijdering asbest en asbestproducten

7 februari 2017

Op 3 februari 2017 is bij de Tweede Kamer het wetsvoorstel verwijdering asbest en asbestproducten ingediend. De Afdeling advisering van de Raad …

Omgevingsrecht

Lees meer