Schulinck Advies

U kent Schulinck van de online kennisbanken Grip op. Naast de Grip op uitgaven biedt Schulinck ook juridisch advies. Wij kunnen u helpen bij het opstellen van verordeningen en beleidsregels. Als gebruiker van de Grip op maatwerkedities krijgt u via de helpdesk direct antwoord op al uw vragen.

Wij bieden ook juridisch advies in specifieke casussen. Denk hierbij aan advisering en ondersteuning bij het voeren van processen, het begeleiden van procedures en het opstellen van juridische documenten.
 

In the spotlight: Bezwaar en Beroep


U kunt uw bezwaar- en beroepszaken uitbesteden aan Schulinck, waarbij gedegen informatie en onafhankelijk advies wordt geboden door onze juridische experts. Dit kan op verschillende manieren:

  1. Hulp bij het opstellen van het verweerschrift in het kader van bezwaar- en beroep,  bijvoorbeeld een laatste toets van het verweerschrift.
  2. U kunt het verweerschrift door ons laten schrijven.
  3. De procesvertegenwoordiging bij de bezwaarschriftencommissie, rechtbank en hoogste bestuursrechter.

Op maat kunt u ook individuele zaken aangaande een beslissing op aanvraag of bezwaar door Schulinck laten behandelen.

Schulinck heeft ruime ervaring in het bieden van deze ondersteuning. Wij kunnen u begeleiden in het gehele proces van bezwaar tot en met (hoger) beroep. Zit u met uw handen in het haar in het kader van een juridische procedure met betrekking tot de Participatiewet, Wmo, Jeugdwet en Wgs dan kunt u bij ons terecht! Voor meer informatie en contactgegevens klikt u hieronder op het betreffende vakgebied.

Advies Participatiewet


De Wsw en de Wajong zijn vanaf 1 januari 2015 niet langer beschikbaar voor nieuwe instroom. Door het opgaan van deze regelingen in de Participatiewet bent u als gemeente verantwoordelijk geworden voor een bredere doelgroep, waardoor de werklast meer is toegenomen. Voorts heeft de Wet maatregelen WWB gezorgd voor ingrijpende wijzigingen in de uitvoeringspraktijk. Denk bijvoorbeeld aan de invoering van de kostendelersnorm en de geüniformeerde arbeidsverplichtingen. Schulinck kan u adviseren en ondersteunen bij deze en toekomstige wijzigingen.

Meer info

Advies Wmo


Met de wijzigingen binnen de Wmo, is de werklast van gemeentelijke ambtenaren flink toegenomen. Denk bijvoorbeeld aan het afhandelen van de nieuwe taken (o.a. begeleiding) en het stijgend aantal bezwaarzaken. En niet te vergeten het transformatieproces waar alle gemeenten momenteel mee bezig zijn. Veel gemeenten zullen per 1 januari 2016 weer nieuw beleid gaan vaststellen (verordening, besluit en beleidsregels). Schulinck kan u hierbij helpen.

Meer info

Advies Schuldhulpverlening


Door de inwerkingtreding van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) in 2012 is uw werklast flink toegenomen. In 2015 zult u wellicht uw beleidsplan schuldhulpverlening gaan vernieuwen. Een goed beleidsplan in combinatie met heldere beleidsregels helpt bij een soepelere doorloop van de schuldhulpverleningstrajecten en vermindert de werkdruk van uw medewerkers. Schulinck kan u helpen bij het opstellen van uw nieuwe beleidsplan en beleidsregels schuldhulpverlening.

Meer info

Advies Jeugdwet


Met het ingaan van de Jeugdwet, is er veel op gemeenten afgekomen. De jeugdhulpverlening is een geheel nieuwe tak van sport, die zijn plek moet krijgen in de gemeentelijke organisatie. Een nieuwe taak brengt nieuw beleid met zich mee. Vooral op het gebied van jeugdhulp moet veel beleid worden opgesteld, zoals de verordening, het besluit en beleidsregels. Schulinck kan u hierbij helpen.

Meer info

Grip op producten

Vernieuwd: De Kleine Gids voor de Nederlandse sociale zekerheid

Deze editie van de Kleine Gids behandelt de belangrijkste sociale zekerheidswetten op overzichtelijke wijze, in enkele pagina's per wet. Geen wetsartikelen of verwijzingen naar jurisprudentie, maar een heldere uitleg van de werking, strekking en uitvoering van de wet. De Kleine Gids is een begrip voor iedereen die met de sociale zekerheid te maken heeft, van advocaat tot uitkeringsgerechtigde.

Afbeelding

Bestellen

Schulinck Advies: Bezwaar en Beroep

U kent Schulinck van de online kennisbanken Grip op. Naast de Grip op uitgaven biedt Schulinck ook juridisch advies.

U kunt uw bezwaar- en beroepszaken uitbesteden aan Schulinck, waarbij gedegen informatie en onafhankelijk advies wordt geboden door onze juridische experts. Zit u met uw handen in het haar in het kader van een juridische procedure met betrekking tot de Participatiewet, Wmo, Jeugdwet en Wgs dan kunt u bij ons terecht! 

Meer info

Gratis e-mailnieuwsbrief

 Afbeelding

Elke week het laatste nieuws en opinie uit het Sociaal Domein gratis in uw mailbox.

Abonneer nu!

Service

Abonnementen

Dit is Schulinck

Schulinck is een succesvolle, vooruitstrevende leverancier van regelgeving gedreven oplossingen ter ondersteuning van werkprocessen.

Realisatie door Liones