Schulinck Advies

Het is van groot belang dat u tijdig uw verordeningen, besluiten en beleidsregels opstelt. Schulinck kan u hierbij helpen.

Als gebruiker van de Grip op maatwerkedities, krijgt u via de helpdesk direct antwoord op al uw vragen. Naast de Grip op uitgaven biedt Schulinck ook persoonlijk juridisch advies. Denk hierbij aan advisering en ondersteuning bij het voeren van processen, het begeleiden van procedures en het opstellen van juridische documenten.

Een overzicht van onze diensten:
 • Advies over beleidsnota’s
 • Advies over beschikkingen
 • Advies en begeleiding bij bezwaar en beroepsprocedures
 • Advies bij gemeentelijke verordeningen

Advies over beleidsnota’s
Met de toepassing van de Participatiewet, Wmo Jeugdwet en de Wgs is de werklast van gemeentelijke beleidsambtenaren flink toegenomen. Denk bijvoorbeeld aan het stijgende aantal op te stellen verordeningen, beleidsnota’s en uitbestedingtrajecten.

Schulinck biedt gemeenten extra ondersteuning door:
 • Beleidsnota's en/of richtlijnen op te stellen
 • Bestaand beleid te vertalen naar concrete uitvoeringsregels
 • Beleid opstellen (zoals Verordeningen, Besluiten en Beleidsregels)
 • Beleidsharmonisatie door overeenkomsten en verschillen te analyseren en voorstellen te doen om gemeenten op één lijn te brengen
 • Gemeentelijk beleid te toetsen op basis van de wet- en regelgeving, jurisprudentie en gemeentelijke beleidsuitgangspunten

Meer weten? Neem contact op met Josan van Hoof.

Advies bij gemeentelijke verordeningen, besluiten en beleidsregels
De juristen van Schulinck hebben ruime ervaring met het vakkundig en snel schrijven van vele gemeentelijke verordeningen, besluiten en beleidsregels op het gebied van de Participatiewet, Wmo, Jeugdwet en Wgs. Onze juristen doen dat wekelijks.

Participatiewet
In het kader van de Participatiewet die op 1 januari 2015 in werking is getreden dient u uw verordeningen en beleidsregels opnieuw in te richten. Het betreft onder andere:

 • De Afstemmingsverordening die moet worden gewijzigd door het wetsvoorstel Maatregelen WWB.
 • De verordening individuele inkomenstoeslag die de verordening langdurigheidstoeslag vervangt.
 • De Re-integratieverordening.
 • De verordening cliëntenparticipatie.
 • De gehele nieuwe verordening Loonkostensubsidie.
 • De verordening tegenprestatie.
 • De verordening individuele studietoeslag.

Schulinck heeft in opdracht van de VNG de modelverordeningen ontwikkeld in het kader van de Participatiewet en heeft de expertise om de verordeningen volledig voor u op maat te maken.

Advies over beschikkingen
De beschikking is een belangrijk communicatiemiddel tussen gemeente en burger. Aan dit document ontleent de burger zijn rechten en plichten. Beschikkingen moeten dus zowel communicatief als juridisch duidelijk en correct zijn. Schulinck kan u bijstaan bij het juridisch juist formuleren van beschikkingen.

Beschikkingen op maat
Al uw beschikkingen juridisch correct herschreven conform de nieuwe Wmo, Participatiewet, Jeugdwet en Wgs? Schulinck kan u werk uit handen nemen. Hierdoor bespaart u veel tijd zonder uw eigen organisatie daarmee te belasten. Lees hier meer over deze dienstverlening van Schulinck.

Advies en begeleiding bij bezwaar- en beroepsprocedures
Schulinck biedt gemeenten en uitvoeringsinstanties ondersteuning bij de werkprocessen rond bezwaar en beroep. Hier komen tal van wettelijke eisen bij kijken. Bijvoorbeeld wat betreft de gestelde termijnen en de al dan niet in te stellen bezwaarschriftencommissie. Wij bieden u gedegen informatie en onafhankelijk advies. Klanten kunnen hiermee een afgewogen beslissing nemen met betrekking tot hun organisatie. Ook individuele zaken aangaande een beslissing op aanvraag of bezwaar, worden door Schulinck behandeld. De ondersteuning kan zich beperken tot onderzoek, analyse en voorstellen aan het college. Ook de gehele afhandeling tot en met de procesvertegenwoordiging kunt u overlaten aan ons.

Meer weten? Neem contact op met Josan van Hoof via e-mail of (077) 475 80 18

Grip op producten

Nieuw: Module Zicht op

Afbeelding

In samenwerking met Checkpoint IC heeft Schulinck Module Zicht op ontwikkeld. Deze module helpt u bij de inrichting van de bedrijfsvoering binnen het sociaal domein en geeft u inzicht in de risico’s, handvatten om gepaste maatregelen te nemen en zorgt dat u grip houdt op de gehele bedrijfsvoering. Door deze module te koppelen aan uw Grip op kennisbank kunt u eenvoudig schakelen tussen de juridische inhoud en interne controle.

Meer info

De Kleine Gids voor de Nederlandse sociale zekerheid

De Kleine Gids behandelt de belangrijkste sociale zekerheidswetten op overzichtelijke wijze, in enkele pagina's per wet. Geen wetsartikelen of verwijzingen naar jurisprudentie, maar een heldere uitleg van de werking, strekking en uitvoering van de wet. De Kleine Gids is een begrip voor iedereen die met de sociale zekerheid te maken heeft, van advocaat tot uitkeringsgerechtigde.

Afbeelding

Bestellen

Gratis e-mailnieuwsbrief

 Afbeelding

Elke week het laatste nieuws en opinie uit het Sociaal Domein gratis in uw mailbox.

Abonneer nu!

Service

Abonnementen

Dit is Schulinck

Schulinck is een succesvolle, vooruitstrevende leverancier van regelgeving gedreven oplossingen ter ondersteuning van werkprocessen.

Realisatie door Liones