Schulinck Advies

Wat houdt Schulinck advies in?

  • Hulp bij het opstellen van verordeningen en beleidsregels;
  • Juridisch advies in specifieke casussen. Denk hierbij aan advisering en ondersteuning bij het voeren van processen, het begeleiden van procedures en het opstellen van juridische documenten.

U kent Schulinck van de online kennisbanken Grip op. Als gebruiker van de Grip op maatwerkedities krijgt u via de helpdesk direct antwoord op al uw vragen. Wanneer u behoefte heeft aan advisering in het kader van een juridische procedure, met betrekking tot de Participatiewet, Wmo, Jeugdwet en Wgs, dan kunt u bij Schulinck terecht!
 

In the spotlight: Bezwaar en Beroep


U kunt uw bezwaar- en beroepszaken uitbesteden aan Schulinck, waarbij gedegen informatie en onafhankelijk advies wordt geboden door onze juridische experts. Dit kan op verschillende manieren:

  1. Hulp bij het opstellen van het verweerschrift in het kader van bezwaar- en beroep,  bijvoorbeeld een laatste toets van het verweerschrift.
  2. U kunt het verweerschrift door ons laten schrijven.
  3. De procesvertegenwoordiging bij de bezwaarschriftencommissie, rechtbank en hoogste bestuursrechter.

Op maat kunt u ook individuele zaken aangaande een beslissing op aanvraag of bezwaar door Schulinck laten behandelen.

Schulinck heeft ruime ervaring in het bieden van deze ondersteuning. Wij kunnen u begeleiden in het gehele proces van bezwaar tot en met (hoger) beroep. Zit u met uw handen in het haar in het kader van een juridische procedure met betrekking tot de Participatiewet, Wmo, Jeugdwet en Wgs dan kunt u bij ons terecht! Voor meer informatie en contactgegevens klikt u hieronder op het betreffende vakgebied.

Advies Participatiewet


Met ingang van 1 januari 2016 heeft de Verzamelwet 2016 gezorgd voor wijzigingen van de kostendelersnorm in de Participatiewet en IOAW/IOAZ. Daarnaast is ook de Wet taaleis in werking getreden, die er voor heeft gezorgd dat de taaleis als verplichting is opgenomen in de Participatiewet. Hierdoor heeft de gemeente er extra taken bij gekregen en is de uitvoeringspraktijk gewijzigd. Schulinck kan u adviseren en ondersteunen bij deze en toekomstige wijzigingen.

Vraag nu direct aan

Advies Wmo


Met de wijzigingen binnen de Wmo, is de werklast van gemeentelijke ambtenaren flink toegenomen. Denk bijvoorbeeld aan de herindicaties (o.a. begeleiding) en het stijgend aantal bezwaarzaken. En niet te vergeten het transformatieproces waar veel gemeenten momenteel nog mee bezig zijn. Veel gemeenten zullen het beleid gaan aanpassen (verordening, besluit en beleidsregels). Schulinck kan u hierbij helpen.

 

Vraag nu direct aan

Advies Schuldhulpverlening


Door de inwerkingtreding van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) in 2012 is uw werklast flink toegenomen. In 2017 zult u wellicht uw beleidsplan schuldhulpverlening gaan vernieuwen. Een goed beleidsplan in combinatie met heldere beleidsregels helpt bij een soepelere doorloop van de schuldhulpverleningstrajecten en vermindert de werkdruk van uw medewerkers. Het is ook veel gemakkelijker om goede beschikkingen af te geven. Schulinck kan u helpen bij het opstellen van uw nieuwe beleidsplan en beleidsregels schuldhulpverlening.

Vraag nu direct aan

Advies Jeugdwet


Sinds het ingaan van de Jeugdwet hebben gemeenten te maken met nieuwe procedures. Denk bijvoorbeeld aan het indienen van een verzoekschrift gesloten jeugdhulp. Daarnaast moet er nieuw beleid worden ontwikkeld en beschikkingen worden opgesteld. Ook heeft u te maken met bezwaar- en beroepszaken op het gebied van jeugd. Schulinck kan u hierbij helpen.

Vraag nu direct aan

Gratis e-mailnieuwsbrief

Afbeelding
Elke week het laatste nieuws, opinie en opleidingen uit het Sociaal Domein gratis in uw mailbox. Na het invoeren van uw mailadres kunt u aangeven welke nieuwsbrieven u wilt ontvangen:

  • Schulinck Nieuws (iedere donderdag een opinie artikel en het laatste nieuws)
  • Schulinck Opleidingen (tweewekelijks op dinsdag ons actuele opleidingsaanbod)

Abonneer nu!

Grip op producten

Gratis begrippenboekje Jeugd

Als u betrokken bent bij de zorg voor jeugdigen heeft u rekening te houden met de Jeugdwet. Dan is het soms nodig om te weten wat bepaalde begrippen nu precies inhouden. Schulinck ontwikkelde hiervoor dit handige boekje waarin de begrippen worden uitgelegd. Bestel nu gratis en raak bekend met de begrippen omtrent de Jeugdwet!

Afbeelding

Bestellen

Service

Abonnementen

Dit is Schulinck

Schulinck is een succesvolle, vooruitstrevende leverancier van regelgeving gedreven oplossingen ter ondersteuning van werkprocessen.

Realisatie door Liones