‘Financiële kracht’ speelt een rol bij ‘eigen kracht’

In de uitspraak van de CRvB gaat het om een jeugdige met een autisme spectrum stoornis en fysieke problemen. Als gevolg van deze problematiek heeft hij onder andere voortdurend aansturing en hulp nodig bij dagelijkse handelingen en moet hij gereguleerd worden bij zijn dagelijkse agressieve buien. De moeder verzorgt deze aansturing als de jeugdige thuis … Meer lezen over ‘Financiële kracht’ speelt een rol bij ‘eigen kracht’