Kabinet pakt zorgfraude aan met nieuwe wet

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) stuurde vandaag het wetsvoorstel bevorderen samenwerking en rechtmatige zorg naar de Tweede Kamer. De wet zorgt dat zorgfraude eerder zichtbaar wordt. Zo kan misbruik van zorggeld effectiever bestreden worden. Minister De Jonge: "Geld voor de zorg, moet naar de zorg. Fraudeurs mogen we niet weg laten komen met misbruik van geld dat voor de zorg bedoeld is."
Het wetsvoorstel regelt twee zaken: het Waarschuwingsregister zorgfraude en het Informatieknooppunt Zorgfraude. Het Waarschuwingsregister zorgfraude is nodig omdat fraudeurs vaak in verschillende gemeenten en in verschillende sectoren fraude met zorggeld plegen. Daardoor heeft geen enkele instantie een compleet beeld van deze fraude. Het Waarschuwingsregister zorgfraude maakt het mogelijk dat zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten gegevens over fraude kunnen delen. Zo kunnen ze elkaar voor fraudeurs waarschuwen. Fraudeurs kunnen zich daardoor niet langer ongemerkt van de ene naar de andere gemeente of van het ene naar het andere zorgdomein verplaatsen. Om een bedrijf of persoon te registreren in het Waarschuwingsregister zorgfraude, moet er een gerechtvaardigde overtuiging bestaan dat er gefraudeerd is. Het Informatieknooppunt Zorgfraude (IKZ), dat bedoeld is om signalen van fraude in de zorg uit te wisselen, wordt een stichting met een eigen wettelijke grondslag. Daardoor wordt het makkelijker voor organisaties om gegevens over zorgfraude uit te wisselen met het IKZ. Als een organisatie een vermoeden van fraude heeft en dit niet zelf op kan lossen, zet deze organisatie dit door aan het IKZ. Het IKZ kan het signaal van fraude koppelen aan vergelijkbare signalen, zodat een completer beeld ontstaat. Zowel bij het Waarschuwingsregister zorgfraude als bij het IKZ mogen geen gegevens worden uitgewisseld waarop het medisch beroepsgeheim rust.

Actuele opinies Kabinet pakt zorgfraude aan met nieuwe wet

Kostendelersnorm op de schop?

1 juli 2020

Inhoud van de kostendelersnorm In artikel 22a Participatiewet is de kostendelersnorm geregeld. Kort gezegd is de kostendelersnorm een deel van de maximale uitkering die in...

Terugwerkende kracht binnen de Wmo

24 juni 2020

Terugwerkende kracht onder de Wmo 2007 Onder de oude Wmo (2007) oordeelde de CRvB dat een gemeente een aanvraag voor een voorziening mag weigeren, als...

Ontzorgen van inburgeringsplichtige asielstatushouders met recht op bijstand

17 juni 2020

Ontzorgen In het nieuwe artikel 56a Participatiewet worden inburgeringsplichtigen met recht op bijstand die een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd hebben, verplicht ‘ontzorgd’ door het...

De reikwijdte van de jeugdhulpplicht

10 juni 2020

De opdracht die de VNG het expertiseteam gaf, was duidelijk. Verken de reikwijdte van de jeugdhulpplicht en onderzoek tevens hoe gemeenten in het land hiermee...

Fraude door taalscholen bestrijden

3 juni 2020

Het Keurmerk Inburgering van de stichting Blik op Werk is zeker geen waarborg dat taalscholen niet frauduleus profiteren van de leningen van DUO voor inburgeringsplichtigen....

Meer opinies

Nieuws en opinies in uw mailbox ontvangen?

Blijf op de hoogte en ontvang net als ruim 30.000 andere professionals elke week het laatste nieuws op maat.