Expertteam Weer Thuis (EWT)

Het Expertteam Weer Thuis (EWT) helpt gemeenten, corporaties en zorgaanbieders bij lokale huisvestingsvraagstukken van mensen die nu nog in een beschermde woonomgeving verkeren, maar die best zelfstandig kunnen wonen, al dan niet met zorg of begeleiding.
Het gaat daarbij om mensen in de opvang (zoals Blijf van mijn Lijf) of een instelling, of om mensen die nu dak-/thuisloos zijn. Belangrijk is dat de woonruimte en de woonomgeving geschikt zijn en dat zij maatwerkbegeleiding krijgen. Een goede door- en uitstroom vraagt om afspraken over voldoende aanbod van passende (beschermde) woonplekken in combinatie met de juiste zorg en/of begeleiding.

Vraagstukken, oplossingsrichtingen en plan van aanpak

De experts van het EWT bieden ondersteuning om vraagstukken over wonen en zorg in kaart te brengen, concreet te maken en oplossingsrichtingen te kiezen. Denk daarbij aan het maken van en uitvoering geven aan een woonzorgvisie, prestatieafspraken, meerjarige samenwerking en monitoring van passende zelfstandige huisvesting. Het EWT biedt ook hulp bij het maken van een plan van aanpak voor het terugdringen van de instroom in de maatschappelijke opvang, het voorkomen van dak- en thuisloosheid, het bevorderen van de doorstroom en wonen met passende zorg en begeleiding.

Achtergrond

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert het EWT uit in opdracht van de ministeries van VWS en BZK en de VNG. Het EWT komt voort uit het plan Een (t)huis, een toekomst: de aanpak van dak- en thuisloosheid. (Zie onderaan dit bericht.) Dit plan bevat onder andere de ambitie dat in alle gemeenten voor eind 2021 (aangescherpte) prestatieafspraken zijn gemaakt over het aantal extra te realiseren woonplekken voor (dreigend) dak- en thuisloze mensen.

Meer informatie

Actuele opinies Expertteam Weer Thuis (EWT)

Maatwerk in de Participatiewet

4 augustus 2021

Den Haag: oproep tot maatwerk! De inmiddels welbekende boodschappenaffaire heeft het nodige stof doen opwaaien. Het strenge regime van de Participatiewet zou de oorzaak zijn...

Ziet u de kansen voor automatisch afhandelen van aanvragen al?

27 juli 2021

Automatisch afhandelen levert tijdwinst op en ontlast daarmee ook op financieel gebied Automatisch afhandelen levert de gemeente een enorme tijdwinst op. Gemeenten hebben al heel...

Gefixeerde inburgeringsboete en de Algemene wet bestuursrecht

21 juli 2021

Bij de Participatiewet moeten gemeenten boetes altijd afstemmen op (a) de aard en ernst van de overtreding, (b) de mate van verwijtbaarheid en (c) alle...

Speelt de financiële situatie van ouders een rol bij eigen kracht?

14 juli 2021

Eerst terug naar Zwijndrecht I. De CRvB oordeelde in 2019 dat de gemeente voldoende onderzocht en gemotiveerd heeft dat de ouders in staat zijn een...

Nepaccounts

7 juli 2021

Gemeenten zijn hier verdeeld over. Privacy-experts reageren kritisch. Volgens Jon Schilder, hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Vrije Universiteit, is het volgen van burgers met...

Meer opinies

Nieuws en opinies in uw mailbox ontvangen?

Blijf op de hoogte en ontvang net als ruim 30.000 andere professionals elke week het laatste nieuws op maat.