Manifest Lijm de Zorg om jeugdzorg en ggz te verbeteren

Hulpverleners en patiënten zijn met het manifest Lijm de Zorg een actie gestart om de jeugdzorg en de geestelijke gezondheidszorg te verbeteren. Volgens de initiatiefnemers moeten de wachtlijsten en de bureaucratie worden aangepakt. Ook pleiten ze voor één landelijke helpdesk voor mensen die vastgelopen zijn in het systeem en voor goede behandelplekken voor mensen met complexe psychische problemen. Lijm de Zorg roept het kabinet op de volle verantwoordelijkheid te nemen om de zorg voor kwetsbare mensen goed te organiseren en de meest urgente problemen aan te pakken. "Zo kan het niet langer. Net zoals Hugo Borst met succes een brede coalitie wist te verzamelen om de problemen in de ouderenzorg te adresseren, zo presenteren wij vandaag ons manifest met veel bondgenoten om te knokken voor betere hulp voor psychisch kwetsbare jongeren en volwassenen," aldus initiatiefnemer Louis de Mast. "In een welvarend en beschaafd land moeten we deze groep fatsoenlijk kunnen opvangen." Volgens de initiatiefnemers lopen de wachtlijsten en -tijden op. In de GGZ wachten nu 90.000 mensen op psychische hulp. Het manifest krijgt ook steun vanuit de politiek. Kamerleden Lisa Westerveld (Jeugdzorg) en Wim-Jan Renkema (GGZ) van GroenLinks vinden dat jongeren en volwassenen met psychische problemen de dupe van het huidige zorgsysteem. Wachtlijsten, personeelstekorten en gebrek aan passende zorg leiden volgens deze politici tot "schrijnende en soms levensgevaarlijke situaties. Al jaren doen we voorstellen voor verbeteringen. Maar tot nu toe ontbrak het bij het kabinet aan urgentie". Vanuit de VVD in de Tweede Kamer komt er eveneens bijval. De Kamerleden Martin Wörsdörfer (Jeugdzorg) en Kelly Regterschot (GGZ) zeggen te veel verhalen uit de praktijk van wanhopige mensen te hebben gehoord, die van het kastje naar de muur worden gestuurd. Zij vinden volgens het tweetal nergens gehoor bij urgente problemen en hulpverleners bezwijken onder de administratieve ellende. "Wij nemen dit initiatief van onderop heel serieus en pleiten voor daden van dit kabinet in plaats van woorden."

Actuele opinies Manifest Lijm de Zorg om jeugdzorg en ggz te verbeteren

Digitale communicatie wordt steeds belangrijker

22 januari 2020

Al sinds 1 juli 2004 is in de wet de mogelijkheid opengesteld om een aanvraag om bijstand elektronisch in te dienen in plaats van verzending...

De Geschillencommissie Sociaal Domein

15 januari 2020

Dat de commissie in het leven is geroepen is wat mij betreft een goede zaak. Via de commissie kunnen ‘woonplaatsgeschillen’ namelijk op een laagdrempelige wijze...

De betekenis van de nieuwe Wet inburgering voor bijstandsconsulenten

8 januari 2020

Wie de Wet inburgering uitvoeren is niet in elke gemeente op dezelfde manier georganiseerd. Er zijn gemeenten met een speciale afdeling inburgering. Bij veel andere...

Proactieve aanpak schuldhulp wint steeds meer terrein

18 december 2019

Het eerste voorstel gaat over de effectiviteit van de Wsnp. De indieners (Wörsdörfer en Raemakers) constateren dat de Wsnp gericht is op het saneren van...

De grenzen van een onaangekondigd huisbezoek

11 december 2019

Binnentreden Het college moet allereerst een ‘redelijke grond’ hebben voor het binnentreden van de woning. Dat is kort gezegd het geval als er twijfels zijn...

Meer opinies

Nieuws en opinies in uw mailbox ontvangen?

Blijf op de hoogte en ontvang net als ruim 30.000 andere professionals elke week het laatste nieuws op maat.