Nieuws Sociaal Domein

Thumbnail of post #303922

Inzicht in gebruik gegevens voor overheidsbesluiten

11 april 2023

Welke gegevens gebruikt de overheid om besluiten te nemen? Er is een website gelanceerd waar inwoners met deze vraag terecht …

Omgevingsrecht, Sociaal Domein

Lees meer
Thumbnail of post #303665

Wetsvoorstel gemeentelijke taak asielopvang naar Tweede Kamer

27 maart 2023

De ministerraad heeft op voordracht van staatssecretaris Van der Burg (Justitie en Veiligheid) ingestemd met het wetsvoorstel dat zorgt voor …

Omgevingsrecht, Sociaal Domein

Lees meer
Thumbnail of post #303602

Eerste Kamer neemt Wet digitale overheid aan

23 maart 2023

Waarom is de wet nodig? Nederland digitaliseert. Er zijn steeds meer digitale transacties, ook met de overheid. Het is belangrijk …

Omgevingsrecht, Sociaal Domein

Lees meer
Thumbnail of post #303397

Wet goed verhuurderschap aangenomen

14 maart 2023

De aangenomen wet stelt algemene normen voor goed verhuurderschap vast. Ook moeten gemeenten verplicht een meldpunt inrichten. Verder kent de …

Inburgering, Omgevingsrecht, Sociaal Domein

Lees meer
Thumbnail of post #303278

Gro­te ka­mer van Af­de­ling be­stuurs­recht­spraak loopt aan te­gen hard­heid van de wet

2 maart 2023

Mag de bestuursrechter een formele wet die de Tweede en Eerste Kamer hebben goedgekeurd inhoudelijk toetsen als toepassing van de …

Omgevingsrecht, Sociaal Domein

Lees meer
Thumbnail of post #302986

Amsterdam: oplossing wooncrisis ligt bij bestaande woningen

13 februari 2023

Amsterdam heeft als doel om de wooncrisis in de hoofdstad in 2040 te hebben opgelost. Dat stellen het college van …

Omgevingsrecht, Sociaal Domein

Lees meer
Thumbnail of post #302828

Extra flexwoningen kwetsbaren door versnellingsactie Utrecht

2 februari 2023

Het deze zomer tijdelijk voorrang geven aan de huisvesting van statushouders blijkt in de gemeente Utrecht ook goed uit te …

Omgevingsrecht, Sociaal Domein

Lees meer
Thumbnail of post #302609

Weerwind scherpt vernieuwing stelsel rechtsbijstand aan

24 januari 2023

Minister Weerwind (Rechtsbescherming) wil dat mensen die hun recht zoeken en daarbij in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand, de best …

Sociaal Domein

Lees meer
Thumbnail of post #302520

Verbod discriminatie om handicap of seksualiteit in Grondwet

19 januari 2023

De Grondwet krijgt een expliciet verbod op discriminatie wegens een handicap of seksuele gerichtheid. Vanmiddag heeft de Eerste Kamer een …

Jeugd, Wmo, Sociaal Domein

Lees meer
Thumbnail of post #301613

Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer gaat pas in op 1 januari 2024

21 november 2022

De inwerkingtreding van de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv) wordt verschoven naar 1 januari 2024, om gemeenten in de …

Omgevingsrecht, Sociaal Domein

Lees meer
Thumbnail of post #300557

Sociaal uitgeslotenen na 10 jaar nog steeds vaak in kwetsbare situatie

29 september 2022

In 2020 bevond een groot deel van de mensen die in 2010 op meerdere fronten het minst goed mee konden …

Sociaal Domein

Lees meer
Thumbnail of post #300024

Mensen dreigen uit schuldhulpregeling te vallen door energienota

5 september 2022

Organisaties in de schuldhulpverlening maken zich zorgen om mensen met een regeling die door hun gestegen energierekening opnieuw in de …

Participatiewet, Schuldhulpverlening, Sociaal Domein

Lees meer