Kamer wil plan van kabinet om schuldenaar sneller te helpen

Mensen met grote schulden moeten sneller in een traject terechtkomen waarin zij worden geholpen en de schulden worden gesaneerd. Een groot aantal partijen in de Tweede Kamer vraagt het kabinet om met een plan hiervoor te komen. Maar al jarenlang stromen minder mensen door naar zo'n programma, terwijl er nog steeds veel huishoudens in de schulden zitten. Dat traject kan bovendien jaren duren. Daarom moet het kabinet met een plan komen om de toegang tot het schuldsaneringsprogramma eenvoudiger te maken en te kijken of de duur ervan niet kan worden verkort tot bijvoorbeeld anderhalf jaar, om schuldenaren zo sneller te kunnen helpen. D66-fractievoorzitter Rob Jetten diende hiertoe een motie in, namens de coalitiepartijen en een flink aantal partijen van de oppositie. Daarnaast kwam vanuit de Tweede Kamer de oproep om werk te maken van een schuldenfonds. Uit zo'n fonds kunnen schulden worden opgekocht, waardoor mensen in de schulden niet met allerlei verschillende schuldeisers te maken hebben. Op voorstel van onder meer ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers vraagt de Kamer het kabinet om zo'n fonds op te richten, in overleg met partijen als SchuldHulpMaatje en de vereniging voor schuldhulpverlening NVVK. De ChristenUnie stelde vorig jaar samen met de PvdA al eens voor zo'n fonds op te richten. In de aanloop naar Prinsjesdag kwam het plan ook al eens ter sprake. Er is in de begroting geld opzijgezet voor de aanpak van schulden, het opkoopfonds is een van de manieren om de probleemschulden de wereld uit te helpen.

Actuele opinies Kamer wil plan van kabinet om schuldenaar sneller te helpen

Geboorteverlof; het recht op bijstand en de arbeidsverplichting

16 september 2020

Aanvullend geboorteverlof Vanaf 1 juli 2020 bestaat de mogelijkheid om aanvullend geboorteverlof op te nemen. Dit verlof is geregeld in artikel 4:2a. e.v. van de...

Moet de gemeente alle vormen van (specialistische) jeugdhulp in de regio beschikbaar hebben?

9 september 2020

De jeugdige uit deze uitspraak verbleef in een behandelgroep. De behandelgroep wordt gesloten. De gemeente moet daardoor een nieuwe passende plek voor de jeugdige zoeken....

Een inburgeringstermijn van drie jaar

2 september 2020

Afschalen binnen de B1-route Het kan voorkomen dat in eerste instantie is ingeschat dat de B1-route passend is voor de inburgeringsplichtige, maar dat na verloop...

Armoede en schulden bij statushouders

26 augustus 2020

Statushouders kennen armoedei.  70 procent van de Syrische en 64 procent van de Eritrese statushouders leefde in 2018 in armoede. Het gros van de statushouders...

Bijstand overgemaakt naar leefgeldrekening nogmaals betalen!

19 augustus 2020

De CRvB (zie CRvB 7-7-2020, ECLI:NL:V-2020:1433) moet zich buigen over de volgende casus. Mevrouw X en de heer Y ontvangen een bijstandsuitkering naar de norm...

Meer opinies

Nieuws en opinies in uw mailbox ontvangen?

Blijf op de hoogte en ontvang net als ruim 30.000 andere professionals elke week het laatste nieuws op maat.