Nibud: 2022 somber jaar voor mensen met kleine beurs

Mensen die maar moeilijk rond kunnen komen zullen weinig hoop putten uit de miljoenennota die dinsdag is gepresenteerd. Veel huishoudens gaan er namelijk niet of nauwelijks in koopkracht op vooruit, stelt het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) op basis van eigen berekeningen. Huishoudens die structureel krap bij kas zitten blijven daardoor klem zitten, zegt Nibud-directeur Arjan Vliegenthart. Het Nibud wijst er op dat voor bijstandsgerechtigden zelfs minder te besteden is in 2022. Dat komt doordat de bijstand jaarlijks iets wordt verlaagd, met het idee dat dit meer mensen aan het werk zal zetten. Het Nibud is daar tegen en pleit juist voor een verhoging van de bijstand. Omdat er geen of nauwelijks financiële ruimte bijkomt voor veel huishoudens, roept het instituut maatschappelijke spelers op om oog te houden voor persoonlijke omstandigheden bij betalingsproblemen. Het gaat dan bijvoorbeeld om banken, verzekeraars en woningcorporaties die rekening moeten houden met naweeën van de coronacrisis. Net als het Centraal Planbureau rekende het Nibud met een inflatie van 1,8 procent en een bruto stijging van de lonen van 2,2 procent. Maar voor mensen bij wie de lonen niet stijgen houdt het Nibud rekening met een daling van de koopkracht van gemiddeld circa 1 procent. De NVVK, branchevereniging van financiële hulpverleners in Nederland, dringt in een reactie op de aankondigingen van Prinsjesdag aan op het geven van vertrouwen aan burgers met financiële problemen. "We zijn blij met het ingezette beleid. Maar we zien dat er meer moet gebeuren", zegt de vereniging. Dan gaat het onder meer om het herzien van het toeslagen- en belastingstelsel. De NVVK vindt dat mensen rond moeten kunnen komen van een loon of uitkering, zonder allerlei individuele regelingen zelf te moeten organiseren. Ook zou er een schuldenpardon afgekondigd moeten worden voor overheidsschulden bij kleine ondernemers, zzp'ers en andere gedupeerden door corona.

Actuele opinies Nibud: 2022 somber jaar voor mensen met kleine beurs

Geschillencommissie vergeet dat ouders ook jeugdhulp kunnen krijgen

22 september 2021

De casus Moeder woont met haar kind in gemeente A (bij oma). Ze is zwanger van haar tweede kind. De relatie met oma verslechtert. Moeder...

Inkomstenvrijlating

15 september 2021

Wellicht dat velen in eerste instantie geneigd zijn deze vraag te beantwoorden met “nee”. Een logische gedachte zou immers kunnen zijn dat als het inkomen...

Immateriële schade bij te lang bewaren persoonsgegevens

8 september 2021

Immateriële schade bij onterecht bewaren gegevens In de zaak die aan de Rechtbank Rotterdam werd voorgelegd, verzocht een betrokkene de gemeente meerdere malen om haar...

Het taalschakeltraject in combinatie met de ISK of de entreeopleiding

1 september 2021

De onderwijsroute, ofwel: het taalschakeltraject, is een van de drie leerroutes onder de nieuwe Wet inburgering 2021. De internationale schakelklas (ISK), ook wel ‘eerste opvang...

Tegemoetkoming voor gebruik auto

25 augustus 2021

Hoe ver gaat de compensatieplicht? Hoe ver reikt de compensatieplicht als het gaat over een vergoeding voor het gebruik van de eigen auto? De uitspraak...

Meer opinies

Nieuws en opinies in uw mailbox ontvangen?

Blijf op de hoogte en ontvang net als ruim 30.000 andere professionals elke week het laatste nieuws op maat.