Rekenkamer: controleer aanvragen coronasteun ook vooraf

Het kabinet zou er goed aan doen bij een nieuwe ronde coronasteun voor bedrijven meer aandacht te geven aan controle vooraf, om misbruik te voorkomen. Dat zegt de Algemene Rekenkamer, die onderzocht heeft gedaan naar de doelmatigheid van de loonkostenregeling voor ondernemers die door de crisis veel omzet zijn misgelopen. De Rekenkamer begrijpt dat de oorspronkelijke regeling dit voorjaar "in zeer bijzondere omstandigheden" en onder grote tijdsdruk tot stand is gekomen. Maar nu ervaring is opgedaan met de regeling, biedt dat volgens het rapport wellicht ruimte om ook bij de aanvraag al controles te laten plaatsvinden. De regeling is nu zo vormgegeven dat aanvragers achteraf te maken kunnen krijgen met terugvorderingen. De Rekenkamer waarschuwt dat ook mensen "die te goeder trouw zijn" daardoor in de problemen kunnen komen, en verwijst daarbij naar de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst.

Actuele opinies Rekenkamer: controleer aanvragen coronasteun ook vooraf

Woonplaatsbeginsel beschermd wonen

23 september 2020

Achtergrond van het wetsvoorstel Op dit moment kan iemand zich voor beschermd wonen tot elke gemeente in Nederland wenden. De behoefte aan beschermd wonen mag...

Geboorteverlof; het recht op bijstand en de arbeidsverplichting

16 september 2020

Aanvullend geboorteverlof Vanaf 1 juli 2020 bestaat de mogelijkheid om aanvullend geboorteverlof op te nemen. Dit verlof is geregeld in artikel 4:2a. e.v. van de...

Moet de gemeente alle vormen van (specialistische) jeugdhulp in de regio beschikbaar hebben?

9 september 2020

De jeugdige uit deze uitspraak verbleef in een behandelgroep. De behandelgroep wordt gesloten. De gemeente moet daardoor een nieuwe passende plek voor de jeugdige zoeken....

Een inburgeringstermijn van drie jaar

2 september 2020

Afschalen binnen de B1-route Het kan voorkomen dat in eerste instantie is ingeschat dat de B1-route passend is voor de inburgeringsplichtige, maar dat na verloop...

Armoede en schulden bij statushouders

26 augustus 2020

Statushouders kennen armoedei.  70 procent van de Syrische en 64 procent van de Eritrese statushouders leefde in 2018 in armoede. Het gros van de statushouders...

Meer opinies

Nieuws en opinies in uw mailbox ontvangen?

Blijf op de hoogte en ontvang net als ruim 30.000 andere professionals elke week het laatste nieuws op maat.