Arbeidsbeperkten raken uit zicht overheid

Mensen met een arbeidsbeperking kunnen steeds moeilijker de weg vinden naar overheidsinstellingen en verdwalen in een bestuurlijk doolhof. Dat zegt der Nationale ombudsman. "De regelgeving over beschut werk is ingewikkeld en de wijze waarop de uitvoering is georganiseerd zo mogelijk nóg ingewikkelder", zegt ombudsman Reinier van Zutphen. "Voor kwetsbare groepen in het bijzonder moet de deur van de gemeente wijd openstaan. Ook al heeft een gemeente taken uitbesteed, een burger moet bij zijn gemeente terechtkunnen met een klacht, zeker als hij bij de uitvoerende instantie niet verder komt. Dit geldt des te meer voor mensen met een arbeidsbeperking die zijn aangewezen op beschut werken." Hij roept de gemeenten op om één loket te regelen waar kwetsbare groepen zoals inwoners met een arbeidsbeperking, terechtkunnen. De Participatiewet werd vijf jaar geleden ingevoerd om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. Volgens de ombudsman heeft deze wet er juist toe geleid dat de afstand tussen overheid en burger groter is geworden.

Actuele opinies Arbeidsbeperkten raken uit zicht overheid

Criteria voor het begrip ‘algemeen gebruikelijk’ verduidelijkt en nader ingevuld

4 december 2019

Oude criteria algemeen gebruikelijk Vóór de komst van deze uitspraak waren op basis van verschillende CRvB uitspraken vier criteria geformuleerd waaraan het college moest toetsen...

Zelfredzaamheidsroute vs. ontheffing

28 november 2019

Als gegarandeerd zou zijn dat alleen die inburgeringsplichtigen bij de Z-route uitkomen, voor wie de Z-route het voor hen hoogst haalbare is, dan is er...

Op twee of meer paarden blijven rijden?

20 november 2019

Zo is er de Zorgverzekeringswet, die ambulance- en ziekenvervoer van jeugdigen in bepaalde gevallen voor haar rekening neemt. Is er sprake van een Wlz-indicatie dan...

Veranderopgave schuldhulpverlening

14 november 2019

In het wetsvoorstel wordt de taak van de gemeente uitgebreid. Naast het geven van hulp bij problematische schulden als een belanghebbende daar zelf om komt...

De invloed van de beloning van een influencer op de bijstand

11 november 2019

Beïnvloeden Wat doet een influencer? Een influencer probeert via sociale media potentiële klanten te beïnvloeden om een product te kopen. Dit gebeurt via sociale media...

Meer opinies

Nieuws en opinies in uw mailbox ontvangen?

Blijf op de hoogte en ontvang net als ruim 30.000 andere professionals elke week het laatste nieuws op maat.