Nieuws Sociaal domein

Thumbnail of post #307401

Eerste Kamer stemt in met betere ondersteuning visueel beperkten

23 november 2023

Vanaf 1 januari 2024 kunnen mensen met een visuele beperking die onder de Participatiewet vallen, bij UWV terecht voor speciale …

Participatiewet

Lees meer
Thumbnail of post #307388

Onderzoek gevolgen halvering aflosperiode Msnp-traject

22 november 2023

Adviesbureau Berenschot deed een onderzoek naar de gevolgen van de halvering van de aflosperiode van de Msnp van 36 naar …

Schuldhulpverlening

Lees meer
Thumbnail of post #307378

Oplossing voor Wajongers die geen recht hebben op kwijtschelding lokale belastingen

21 november 2023

Een deel van de mensen met een Wajong-uitkering komt sinds dit jaar niet meer in aanmerking voor kwijtschelding van gemeentelijke en waterschapsbelastingen. Hierdoor dreigen …

Participatiewet

Lees meer
Thumbnail of post #307363

Implementatieplan Hervormingsagenda jeugd vastgesteld

21 november 2023

Tijdens het Bestuurlijk Overleg van 16 november is het Implementatieplan voor de Hervormingsagenda jeugd vastgesteld. Er zijn praktische afspraken gemaakt …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #307342

Inspecties doen onderzoek naar aanpak huiselijk geweld

20 november 2023

Kunnen de zorg, gemeenten, het onderwijs en de politie nog meer doen om - samen - huiselijk geweld tegen kinderen …

Schuldhulpverlening, Jeugd, Wmo

Lees meer
Thumbnail of post #307339

Advies Raad van State over wetsvoorstel Betaalbare huur

20 november 2023

De Raad van State heeft haar advies gepubliceerd over het wetsvoorstel betaalbare huur. Die wet regelt onder andere dat te hoge huren …

Participatiewet, Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #307334

Amsterdam: maatregelen bestaanszekerheid na uitblijven actie Rijk

20 november 2023

Amsterdam komt met eigen maatregelen voor burgers die het financieel moeilijk hebben. Het college van burgemeester en wethouders presenteert de …

Participatiewet, Schuldhulpverlening

Lees meer
Thumbnail of post #307325

Meer gedupeerde ouders in het buitenland komen in aanmerking voor ondersteuning

20 november 2023

Het kabinet wil meer ouders die vanwege de toeslagenaffaire zijn vertrokken naar het buitenland helpen. Daarom wordt de regeling nu …

Participatiewet, Schuldhulpverlening

Lees meer
Thumbnail of post #307322

Kabinet en gemeenten maken plan voor verbeteren schuldhulp

20 november 2023

Het kabinet, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de branchevereniging voor financiële hulpverleners NVVK en kenniscentrum Divosa hebben gezamenlijk een …

Schuldhulpverlening

Lees meer
Thumbnail of post #307303

Olaf Gremmen, Productmanager

16 november 2023

Hoe ben jij bij Wolters Kluwer terecht gekomen? Ik werkte al een tijd als Productmanager bij mijn vorige werkgever, toen …

Omgevingsrecht, Sociaal Domein

Lees meer
Thumbnail of post #307300

Zorgorganisaties luiden noodklok: Nederland kan niet zonder Hulp bij Huishouden

16 november 2023

Het gaat er heftig aan toe in de zorgsector. Onlangs is vanuit het kabinet onderzoek gedaan naar hoe de beheersbaarheid …

Wmo

Lees meer
Thumbnail of post #307297

Een op twintig bedrijven noemt schulden problematisch

16 november 2023

Een op de twintig bedrijven in Nederland vindt de eigen schulden problematisch. Kleinere ondernemingen maken zich het vaakst zorgen over de schuldenlast, maakt …

Schuldhulpverlening

Lees meer