Nieuws Sociaal domein

Thumbnail of post #307589

Gebruik huishoudelijke hulp via Wmo flink gestegen

5 december 2023

In de eerste helft van dit jaar kregen meer dan 485.000 mensen hulp bij het huishouden betaald uit de Wmo-pot, …

Wmo

Lees meer
Thumbnail of post #307565

Amsterdam: aanvragen bijzondere bijstand makkelijker in 2024

4 december 2023

Voor Amsterdammers met weinig geld, wordt het vanaf 2024 makkelijker om bijzondere bijstand aan te vragen. Dat is bijstand voor onvoorziene kosten, die mensen …

Participatiewet, Schuldhulpverlening

Lees meer
Thumbnail of post #307526

Aantal mensen in de bijstand daalt niet langer

30 november 2023

De daling van het aantal mensen met een bijstandsuitkering is na ruim twee jaar voorbij. Eind september waren er voor het …

Participatiewet

Lees meer
Thumbnail of post #307521

WRR: meer focus overheid nodig op gevoel van grip bij burgers

30 november 2023

De overheid moet zich bij het opstellen en uitvoeren van beleid meer focussen op het gevoel van grip onder burgers. …

Omgevingsrecht, Sociaal Domein

Lees meer
Thumbnail of post #307517

Asielzoekers mogen meer dan 24 weken per jaar werken

30 november 2023

Het kabinet past de regels aan voor asielzoekers die willen werken, nadat de Raad van State op 29 november oordeelde …

Participatiewet, Inburgering

Lees meer
Thumbnail of post #307490

Rijk stelt gezinsmigranten onvoldoende in staat in te burgeren via taalschakeltraject

28 november 2023

De begrenzing van de DUO-lening voor gezinsmigranten kan gemeenten ervan weerhouden deze inburgeringsplichtigen te laten inburgeren via een taalschakeltraject. De Rijksoverheid …

Inburgering

Lees meer
Thumbnail of post #307485

Nibud: Jongvolwassene richt zich financieel vooral op de korte termijn

28 november 2023

Jongvolwassenen (18-27 jaar) zitten meer dan gemiddeld in een kwetsbare financiële situatie. Bijna 40 procent geeft aan dat ze maandelijks …

Participatiewet, Schuldhulpverlening

Lees meer
Thumbnail of post #307482

Subsidie voor isolatie 200.000 woningen in 337 gemeenten tegen energiearmoede

28 november 2023

337 van de 342 gemeenten hebben subsidie aangevraagd om woningen met een slecht energielabel te isoleren. Hiermee kan bijna het …

Participatiewet, Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #307460

Gemeenten passen de regels te strikt toe in het leerlingenvervoer

27 november 2023

Er zijn al langere tijd problemen in het leerlingenvervoer. Door een tekort aan chauffeurs staan kinderen soms lang te wachten …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #307456

Kamerbrief over stapsgewijze afschaffing loonkostenvoordeel oudere werknemer

27 november 2023

Minister Van Gennip (SZW) heeft de Tweede Kamer een kamerbrief gestuurd over het afschaffen van het loonkostenvoordeel (LKV) oudere werknemer. Werkgevers ontvangen …

Participatiewet

Lees meer
Thumbnail of post #307449

Grote gemeenten korten minder vaak inwoners op bijstand

27 november 2023

In 2019 legden de tien grootste gemeenten bijna 6000 keer een korting op de bijstand op. Drie jaar later was dat aantal …

Participatiewet

Lees meer
Thumbnail of post #307446

Beloningen voor curatoren, bewindvoerders en mentoren vanaf 2024 jaarlijks geïndexeerd

27 november 2023

Curatoren, bewindvoerders en mentoren ontvangen een beloning voor hun werk als wettelijk vertegenwoordiger op basis van de Regeling beloning curatoren, …

Participatiewet, Schuldhulpverlening

Lees meer