Nieuws Sociaal domein

Thumbnail of post #310892

Tool verrekening Tozo Beeld van de Uitvoering 2023 – informatie voor gemeenten

11 juni 2024

Op basis van de voorlopige gegevens die gemeenten via het Beeld van de Uitvoering over 2023 hebben verstrekt, vindt een …

Thumbnail of post #310864

Meer samenwerking nodig tussen huisartsen en schuldhulpverlening

10 juni 2024

Er liggen veel kansen voor huisartsen om patiënten met geldzorgen door te verwijzen naar schuldhulpverlening. Dat blijkt uit onderzoek van …

Thumbnail of post #310861

Besluit vervanging abonnementstarief: consultatie gestart

10 juni 2024

De VWS-internetconsultatie op het concept-Besluit vervanging abonnementstarief Wmo 2015 is gestart, deze loopt tot en met 16 juli. Eerder is …

Thumbnail of post #310858

Toename aandeel statushouders dat na 5 jaar onderwijs volgt

10 juni 2024

Van de statushouders die in 2017 en 2018 een verblijfsvergunning kregen, volgde 38 procent vijf jaar later onderwijs. Dit is …

Thumbnail of post #310855

Adviseur EU-hof: geen boete bij zakken voor inburgeringsexamen

10 juni 2024

Een erkende vluchteling mag niet worden verplicht om bij het zakken voor een inburgeringsexamen het lesgeld terug te betalen of een …

Thumbnail of post #310848

Ontwerpbesluit kinderopvangtoeslag 2025 naar Eerste en Tweede Kamer

10 juni 2024

Het kabinet heeft besloten om de kinderopvangtoeslag volgend jaar te verhogen voor huishoudens met een gezamenlijk inkomen tussen ongeveer € …

Thumbnail of post #310816

Jonge sociaal advocaten verlaten sneller het vak, tekort dreigt

6 juni 2024

Door de afname van het aantal sociaal advocaten dreigt op niet al te lange termijn een tekort. Vooral jonge sociaal …

Thumbnail of post #310813

UWV: uitkering moet naar sociaal minimum, ongeacht gezinsinkomen

6 juni 2024

Om te voorkomen dat mensen afhankelijk worden van een speciale toeslag om rond te komen, moeten uitkeringen opgehoogd worden naar …

Thumbnail of post #310807

Onderzoek naar inburgering van statushouders zonder eigen woning

6 juni 2024

De Inspectie Justitie en Veiligheid (J&V) onderzoekt samen met drie andere diensten de inburgering van mensen die in Nederland mogen …

Thumbnail of post #310804

Kabinet zet stappen in het vereenvoudigen van de sociale zekerheid

6 juni 2024

Toegankelijke en begrijpelijke inkomensregelingen zodat mensen beter weten waar ze recht op hebben en regelingen ook aanvragen. Een zeker en …

Thumbnail of post #310799

Kinderopvangtoeslag voor Oekraïense ontheemden

6 juni 2024

De Tweede Kamer heeft ingestemd met de wetswijziging om Oekraïense ontheemden aanspraak te geven op kinderopvangtoeslag. Kinderopvang is belangrijk om …

Thumbnail of post #310718

Gezamenlijke reactie NVVK, Divosa en de VNG op onderzoek Ombudsman vroegsignalering

30 mei 2024

NVVK, Divosa en de VNG hebben een bestuurlijke reactie gegeven op het Ombudsman-rapport over de vroegsignalering van schulden, dat eerder …