Nieuws Jeugd

Thumbnail of post #302031

Goede zorg is duurzame zorg

12 december 2022

De IGJ zet duurzaamheid hoog op haar agenda. De toezichthouder roept partijen in de gezondheidszorg en jeugdhulp actief op om …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #302027

Gezamenlijk gezag door erkenning vanaf 2023

12 december 2022

Ongehuwde en niet geregistreerde ouders vinden het vaak lastig om zelf het gezamenlijk gezag aan te vragen. De overheid vindt …

Participatiewet, Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #302016

Gemeente mag snackbar weren bij scholen

12 december 2022

Gemeenten krijgen de wettelijke bevoegdheid om aanbieders van ongezonde voeding, zoals snackbars, te weren uit de omgeving van scholen en …

Jeugd, Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #301880

Overheid past te lage kinderopvangtoeslag niet aan

5 december 2022

Het kabinet doet voor komend jaar niets meer aan de hoogte van de kinderopvangtoeslag. Eerder was al duidelijk dat de …

Participatiewet, Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #301833

Mogelijkheden om leerlingenvervoer structureel te verbeteren

1 december 2022

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stuurde afgelopen week iedere gemeente een brief met voorgestelde noodoplossingen voor het …

Jeugd, Wmo

Lees meer
Thumbnail of post #301830

Beëindiging overgangsrecht AWBZ-cliënten

1 december 2022

De overgangsregeling AWBZ wordt per 1 januari 2023 beëindigd. Het overgangsrecht voor AWBZ-cliënten is eerder vanwege de overgangsperiode van Beschermd …

Jeugd, Wmo

Lees meer
Thumbnail of post #301766

Leger des Heils: steeds meer jongeren worden dakloos

28 november 2022

Steeds meer mensen worden dakloos, en vooral jongeren verliezen vaker het dak boven hun hoofd. Het Leger des Heils spreekt …

Jeugd, Wmo

Lees meer
Thumbnail of post #301698

Rapport ‘Nulmeting Informatiepunten Digitale Overheid’ uit

24 november 2022

De Informatiepunten Digitale Overheid (IDO’s) zijn in 2019 opgericht door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in samenwerking met …

Participatiewet, Schuldhulpverlening, Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #301695

Handreiking Materiële controle Jeugdwet geactualiseerd

24 november 2022

Is de jeugdhulp die uw gemeente haar jeugdige inwoners biedt rechtmatig en van voldoende kwaliteit? Een van de instrumenten die …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #301651

Kabinet wil niet ‘van bovenaf’ ingrijpen in jeugdzorg

22 november 2022

Staatssecretaris Maarten van Ooijen (Jeugdzorg) wil niet "van bovenaf" ingrijpen in de jeugdzorg. Ook minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) voelt daar niets …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #301606

Start campagne over Toeslagen

21 november 2022

Toeslagen wil mensen die gebruik maken van één of meerdere toeslagen wijzen op het belang van het tijdig doorgeven van …

Participatiewet, Schuldhulpverlening, Jeugd, In-Form

Lees meer
Thumbnail of post #301603

Minister breidt kosteloze rechtsbijstand uit

21 november 2022

Als de Staat ingrijpt in het gezin en daarbij het gezag wil weghalen, dan krijgen ouders vanaf het nieuwe jaar …

Jeugd

Lees meer