Nieuws Jeugd

Thumbnail of post #305124

Waardevolle bouwstenen voor nieuw kinderopvangstelsel

22 juni 2023

De toeslagenaffaire heeft pijnlijk duidelijk gemaakt dat het financieringsstelsel voor kinderopvang veel minder complex moet worden. Het kabinet werkt daarom …

Participatiewet, Schuldhulpverlening, Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #305114

Hervormingsagenda over verbeteringen jeugdzorg definitief vastgesteld

20 juni 2023

De Hervormingsagenda Jeugd is definitief vastgesteld, ondertekend en aangeboden aan de Tweede Kamer en Eerste Kamer. Cliëntenorganisaties (MIND en Ieder(in)), …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #305104

Oproep Defence for Children: schaf opvang uitgeprocedeerde kinderen in huidige vorm af

20 juni 2023

De ontwikkeling van minderjarige kinderen in gezinslocaties voor uitgeprocedeerden wordt ernstig geschaad. Dat staat op Wereldvluchtelingendag in een rapport van …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #305031

Gemeenten stemmen in met Hervormingsagenda Jeugd

15 juni 2023

De Algemene ledenvergadering van de VNG stemde op 14 juni 2023 in met de Concept Hervormingsagenda Jeugd. Hiermee is een belangrijke …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #305023

Nieuwe handreiking Tarifering en Inkoop Pleegzorg

15 juni 2023

De nieuwe handreiking 'Tarifering en inkoop pleegzorg' biedt een flink aantal handvatten voor gemeenten. Het doel van de handreiking is om …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #304980

Wachtlijsten in de jeugdbescherming lijken normaal te worden, maar mogen er niet zijn

12 juni 2023

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Inspectie Justitie en Veiligheid vrezen dat wachtlijsten in de jeugdbescherming normaal worden. …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #304971

VNG pleit voor toegankelijke kinderopvang voor álle kinderen

12 juni 2023

Het ministerie van SZW werkt aan bijna gratis kinderopvang voor werkende ouders vanaf 2027. De VNG maakt zich zorgen over …

Participatiewet, Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #304959

Volgende stap binnen nieuwe Participatiewet

12 juni 2023

De Participatiewet beter laten aansluiten op wat mensen (aan) kunnen en nodig hebben. Dat is in een notendop het doel …

Participatiewet, Schuldhulpverlening, Jeugd, Wmo

Lees meer
Thumbnail of post #304955

Kabinet omarmt noodzaak eenvoudigere sociale zekerheid

12 juni 2023

“We moeten moeilijk makkelijker maken.” Het kabinet omarmt deze boodschap uit het interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) Vereenvoudiging sociale zekerheid. Het sociale …

Participatiewet, Schuldhulpverlening, Jeugd, Wmo

Lees meer
Thumbnail of post #304868

Zicht op veiligheid kinderen die wachten op raadsonderzoek moet beter

6 juni 2023

Het zicht op de veiligheidssituatie van kinderen die wachten op een beschermingsonderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) moet …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #304855

Eén op de zes Nederlanders kampt met stapeling van problemen

5 juni 2023

Eén op de zes volwassenen in ons land heeft te maken met een stapeling van problemen. Uit onderzoek van het …

Participatiewet, Schuldhulpverlening, Jeugd, Wmo

Lees meer
Thumbnail of post #304693

Vereenvoudigd verwijsproces om werkdruk bij GI’s te verlagen

25 mei 2023

Jeugdbeschermers geven aan dat ingewikkelde verwijsprocessen, die vaak verschillen per regio of gemeente, tot onnodig hoge administratieve lasten leiden. Mede …

Jeugd

Lees meer