Nieuws Jeugd

Thumbnail of post #309271

Haalbaarheidsonderzoek naar gevolgen toeslagenaffaire

18 maart 2024

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft de afgelopen periode vanuit verschillende departementen vragen gekregen over mogelijke gevolgen van …

Participatiewet, Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #309268

Gegevens eenvoudig controleren en wijzigen voor ál je toeslagen met de Toeslagen app

18 maart 2024

Vanaf 14 maart kunnen toeslagontvangers voor al hun toeslagen hun gegevens eenvoudig controleren met de nieuwe Toeslagen app. Hiermee wordt …

Participatiewet, Jeugd, Wmo

Lees meer
Thumbnail of post #309238

Eerste Kamer stemt in met vereenvoudiging dubbele kinderbijslag

14 maart 2024

Om niet-gebruik van de dubbele kinderbijslag tegen te gaan worden de Algemene Kinderbijslagwet (AKW) en de Wet langdurige zorg (Wlz) …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #309204

Minder gesloten jeugdhulp klinkt positief, maar zorgt nog niet voor meer passende hulp

12 maart 2024

Vanuit de samenleving en de politiek is er een grote druk om minder gesloten jeugdhulp in te zetten bij jeugdigen of deze …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #309201

Organisaties: inspectie moet proactief toezicht houden op jeugdzorg

12 maart 2024

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) moet de procedures aanscherpen en proactief toezicht houden op jeugdzorg en (volwassenen-)ggz. Dat schrijven …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #309197

Handreiking voor transparante en toereikende tarieven pgb

12 maart 2024

Het persoonsgebonden budget (pgb) is een cruciaal instrument voor individuen die bewust kiezen voor eigen regie over hun zorg en …

Jeugd, Wmo

Lees meer
Thumbnail of post #309054

Handreiking voor de zorgovergang naar volwassenheid voor jongeren met een licht verstandelijke beperking

4 maart 2024

Voor jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB) verloopt de zorgovergang naar volwassenheid niet altijd goed. Dit leidt tot veel …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #309023

Inspectie: onvoldoende passende hulp in gesloten jeugdzorg

29 februari 2024

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) maakt zich zorgen dat in de gesloten jeugdzorg (JeugdzorgPlus) onvoldoende passende hulp wordt geboden. …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #308974

Raad van State wacht op standpunt regering over bestuursrechtspraak

26 februari 2024

De Raad van State wil op dit moment nog niet reageren op de aanbeveling om de afdeling bestuursrechtspraak af te …

Participatiewet, Schuldhulpverlening, Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #308977

Rapport parlementaire enquêtecommissie Fraudebestrijding en Dienstverlening: ‘Staatsmachten waren blind voor mens en recht’

26 februari 2024

In een verhard politiek en maatschappelijk klimaat zijn de drie staatsmachten blind geweest voor mens en recht. Het kabinet en …

Participatiewet, Schuldhulpverlening, Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #308930

Traject Verwijsindex Risicojongeren: update februari 2024

22 februari 2024

Het proces om op termijn de wettelijke verplichting van de Verwijsindex Risicojongeren (VIR) uit de Jeugdwet te schrappen wordt stapsgewijs doorlopen. …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #308833

RVS adviseert rijksoverheid het zelfredzaamheidsprincipe af te schaffen

15 februari 2024

Ongeveer één op de zes volwassenen in Nederland heeft te maken met (dreigende) bestaansonzekerheid, met alle maatschappelijke kosten van dien. …

Participatiewet, Schuldhulpverlening, Jeugd, Wmo

Lees meer