Nieuws Jeugd

Thumbnail of post #302166

Verbeterde lokale samenwerking aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

19 december 2022

Veertien Nederlandse gemeenten hebben de aanpak van huiselijk geweld of kindermishandeling binnen het gezin sterk verbeterd. Dat blijkt uit de …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #302160

Staatssecretaris wil doorpakken met Beschermd Thuis

19 december 2022

  Staatssecretaris Van Ooijen wil het wetsvoorstel ‘Woonplaatsbeginsel beschermd wonen’ in januari aan de Tweede Kamer aanbieden. Dan kan hier …

Jeugd, Wmo

Lees meer
Thumbnail of post #302109

Vergoeding kinderopvang voor 2023 extra verhoogd

15 december 2022

Het kabinet heeft besloten om de maximum uurprijs voor kinderopvangkosten verder te verhogen. De maximum uurprijs stijgt volgend jaar met …

Participatiewet, Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #302031

Goede zorg is duurzame zorg

12 december 2022

De IGJ zet duurzaamheid hoog op haar agenda. De toezichthouder roept partijen in de gezondheidszorg en jeugdhulp actief op om …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #302027

Gezamenlijk gezag door erkenning vanaf 2023

12 december 2022

Ongehuwde en niet geregistreerde ouders vinden het vaak lastig om zelf het gezamenlijk gezag aan te vragen. De overheid vindt …

Participatiewet, Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #302016

Gemeente mag snackbar weren bij scholen

12 december 2022

Gemeenten krijgen de wettelijke bevoegdheid om aanbieders van ongezonde voeding, zoals snackbars, te weren uit de omgeving van scholen en …

Jeugd, Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #301880

Overheid past te lage kinderopvangtoeslag niet aan

5 december 2022

Het kabinet doet voor komend jaar niets meer aan de hoogte van de kinderopvangtoeslag. Eerder was al duidelijk dat de …

Participatiewet, Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #301833

Mogelijkheden om leerlingenvervoer structureel te verbeteren

1 december 2022

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stuurde afgelopen week iedere gemeente een brief met voorgestelde noodoplossingen voor het …

Jeugd, Wmo

Lees meer
Thumbnail of post #301830

Beëindiging overgangsrecht AWBZ-cliënten

1 december 2022

De overgangsregeling AWBZ wordt per 1 januari 2023 beëindigd. Het overgangsrecht voor AWBZ-cliënten is eerder vanwege de overgangsperiode van Beschermd …

Jeugd, Wmo

Lees meer
Thumbnail of post #301766

Leger des Heils: steeds meer jongeren worden dakloos

28 november 2022

Steeds meer mensen worden dakloos, en vooral jongeren verliezen vaker het dak boven hun hoofd. Het Leger des Heils spreekt …

Jeugd, Wmo

Lees meer
Thumbnail of post #301698

Rapport ‘Nulmeting Informatiepunten Digitale Overheid’ uit

24 november 2022

De Informatiepunten Digitale Overheid (IDO’s) zijn in 2019 opgericht door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in samenwerking met …

Participatiewet, Schuldhulpverlening, Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #301695

Handreiking Materiële controle Jeugdwet geactualiseerd

24 november 2022

Is de jeugdhulp die uw gemeente haar jeugdige inwoners biedt rechtmatig en van voldoende kwaliteit? Een van de instrumenten die …

Jeugd

Lees meer