Provincie Utrecht: geldproblemen bij gemeenten

Veel van de 26 gemeenten in de provincie Utrecht staan financieel onder druk. De provincie wil met de regering in gesprek over extra geld. Dat meldt het bestuur van de provincie Utrecht dinsdag. Utrecht heeft een brief geschreven aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Financiën. Daarin staat dat gemeentebegrotingen in de provincie "met grote moeite sluitend zijn gemaakt". "Ondanks dat geen enkele gemeente in de provincie onder preventief toezicht hoeft te worden gesteld, geeft de beoordeling van de begrotingen een duidelijke verslechtering van de financiële situatie bij veel Utrechtse gemeenten te zien", aldus verantwoordelijk gedeputeerde Robert Strijk. De geldproblemen komen onder meer doordat inkomsten uit het gemeentefonds, afkomstig van het Rijk, tegenvallen. Daarnaast vallen de lasten binnen het sociaal domein, zoals bijvoorbeeld jeugdzorg en schuldhulpverlening, hoger uit dan eerder begroot. Met deze "noodkreet" zegt de provincie zich aan te sluiten bij andere provincies die eerder vergelijkbare oproepen deden.

Actuele opinies Provincie Utrecht: geldproblemen bij gemeenten

Dubbelrol bij pgb in de Jeugdwet

19 februari 2020

Uitspraak CRvB De CRvB heeft zich op 27 november 2019 in het kader van de Wmo 2015 over de vraag gebogen of het toegestaan is...

Termijnen

12 februari 2020

Termijn inburgeringsplicht De termijn van de inburgeringsplicht volgt uit de hoofdstukken 2 en 3 van het concept wetsvoorstel. De duur van de inburgeringplicht kan concreet...

Gemeente als laagdrempelig geschilbeslechtingsloket in de Wgs

5 februari 2020

Het is de bedoeling dat de gemeente in de Wmo 2015 gaat fungeren als laagdrempelig geschilbeslechtingsloket. Dit betekent dat burgers geschillen en klachten over de...

Nieuw beleid, nieuwe beschikking?

29 januari 2020

Behalve deze wetswijziging die noopte tot aanpassing van het gemeentelijk beleid, was er ook nog een uitspraak van een rechtbank die tot vragen leidde als het...

Digitale communicatie wordt steeds belangrijker

22 januari 2020

Al sinds 1 juli 2004 is in de wet de mogelijkheid opengesteld om een aanvraag om bijstand elektronisch in te dienen in plaats van verzending...

Meer opinies

Nieuws en opinies in uw mailbox ontvangen?

Blijf op de hoogte en ontvang net als ruim 30.000 andere professionals elke week het laatste nieuws op maat.