Handvatten voor toezichtstaken Wet Kinderopvang nu ook online

Gemeenten hebben de wettelijke taak om toezicht te houden op de verschillende onderdelen van het sociaal domein, zoals de Wet Kinderopvang. De visual ‘Samenhang toezichtstaken sociaal domein’ geeft inzicht in de raakvlakken en biedt handvatten voor inrichting en uitvoering.
Hoe ziet het toezicht op de Wet Kinderopvang er uit? Welke in- en externe samenwerkingspartners spelen een rol? En hoe verhoudt dit toezicht zich tot de andere toezichtstaken in het sociaal domein? Om dit voor gemeenten inzichtelijk te maken ontwikkelen Toezicht Sociaal Domein (TSD) en de Vereniging van Nederlands Gemeenten (VNG Naleving) deze visual. Een handig, interactief overzicht dat gemeenten helpt bij het vormgeven en uitvoeren van hun toezichts- en handhavingstaken. Al eerder verschenen in deze visual de overzichten voor de Wmo 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet. Nu is ook het overzicht voor de Wet Kinderopvang in deze tool opgenomen. De komende maanden gaan we nog aan de slag met de Leerplichtwet en de nieuwe Wet inburgering. Het overzicht geeft inzicht in de plaats van de verschillende toezichtstaken binnen de gemeente en in de relatie met andere disciplines en ketenpartners. Daarnaast is alle relevante informatie met een enkele muisklik voorhanden. Denk daarbij aan praktijkvoorbeelden, handreikingen en relevante wetsartikelen. Met het complete aanbod van informatie ondersteunt deze visual bestuur, beleid en uitvoering binnen gemeenten. De vernieuwde visual kunt u  hier bekijken.

Actuele opinies Handvatten voor toezichtstaken Wet Kinderopvang nu ook online

Naderende wijzigingen in de loonkostensubsidie

16 juni 2021

Aanleiding Gemeenten zetten vanuit de Participatiewet loonkostensubsidie in voor mensen van wie is vastgesteld dat zij kunnen werken maar met een voltijdse baan niet het...

De gemeente moet de gegevens in een jeugdhulpdossier vernietigen

9 juni 2021

De casus De moeder vindt dat het bewaren van de gegevens over haar en haar zoon geen enkel doel dient. Er is volgens de moeder...

Studietoeslag en uitsluiting doelgroepen

2 juni 2021

Bepaalde doelgroepen zijn uitgesloten van het recht op studietoeslag, terwijl dat niet in alle gevallen rechtvaardig is. Ik bespreek hier alleen doelgroepen van mensen met...

Tozo I – Controle op de identiteit en verantwoording

26 mei 2021

Gezien de omstandigheden worden Tozo-aanvragen veelal digitaal ingediend en vindt controle van de identiteit plaats met DigiD. Dat is anders dan artikel 17 lid 3...

Schuldregeling zonder afloscapaciteit: het kan!

19 mei 2021

Als het inkomen van een cliënt zo laag is dat het onder het zogeheten vtlb uitkomt, dan moet de schuldhulpverlener een keuze maken. Bij de...

Meer opinies

Nieuws en opinies in uw mailbox ontvangen?

Blijf op de hoogte en ontvang net als ruim 30.000 andere professionals elke week het laatste nieuws op maat.