Kabinet stuurt derde update Nederlandse Digitaliseringsstrategie aan de Kamer

Met de Nederlandse Digitaliseringsstrategie (NDS) formuleerde het kabinet in 2018 voor het eerst een integrale aanpak van het digitaliseringsbeleid om sturing te geven aan de digitale transitie. Zo wil Nederland de kansen van digitalisering verantwoord benutten en opschalen én tegelijk werken aan het op orde brengen van de fundamenten en randvoorwaarden voor alle sectoren en domeinen.

Een terugblik met oog op de toekomst

In deze derde en laatste update van het kabinet staat een terugblik op drie jaar digitaliseringsbeleid centraal, maar met een blik op de digitale toekomst. Mijlpalen zijn onder andere de recente toekenningen uit het Groeifonds aan AI, quantumtechnologie en digitalisering in de zorg en het onderwijs, de totstandkoming van de Nederlandse Cybersecurity Agenda, het van kracht worden van de AVG en de opschaling van digitaliseringsinitiatieven in het mkb en de industrie. Opvallend is ook het grote aantal samenwerkingsverbanden, zoals de AI Coalitie en het Digital Trust Centre, waarbinnen alle betrokkenen samen de schouders onder de kansen en vraagstukken zetten die digitale technologieën met zich meebrengen. Iedereen doet mee, is niet voor niets het uitgangspunt van de NDS. De wereld digitaliseert en Nederland doet mee in de voorhoede. Door de coronacrisis heeft ‘digitalisering’ nog meer urgentie gekregen. Ook in Europa is het onderwerp met een ambitieuze wetgevings- en investeringsagenda prioriteit. De digitale transitie verandert de activiteiten en processen in onze economie en maatschappij ingrijpend. De uitdaging voor de overheid en de maatschappij is om deze transformatie in goede banen te leiden en Nederland klaar te maken voor de digitale toekomst.

NDS2021 en Toekomstverkenning digitalisering 2030

De NDS2021 bevat een overzicht van de voortgang, mijlpalen en resultaten van de NDS over het afgelopen jaar. Hoofdstuk 4 bevat een samenvatting van de ‘Toekomstverkenning Digitalisering 2030’, die als bijlage bij de NDS update is gevoegd. Hij beschrijft relevante technologische trends en maatschappelijke ontwikkelingen rond digitalisering voor 2030. Denk bijvoorbeeld aan digitale valuta, datasoevereiniteit en mega-platformecosystemen. Op basis daarvan hebben de onderzoekers toekomstbeelden ontwikkeld. De verkenning vormt een goed vertrekpunt voor een gedachtewisseling tussen overheid, bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties over een succesvolle vormgeving van de digitale transitie en wat daarvoor nodig is.  

Actuele opinies Kabinet stuurt derde update Nederlandse Digitaliseringsstrategie aan de Kamer

Jeugdhulp vragen betekent niet zomaar jeugdhulp krijgen

5 mei 2021

Onderzoeksplicht vs medewerkingsplicht De gemeente heeft de plicht om zorgvuldig onderzoek te doen naar een aanvraag tot jeugdhulp. Als duidelijk is welke hulpvraag er is,...

Bijverdienen naast de bijstand

28 april 2021

De Participatiewet en inkomstenvrijlating De hoogte van de bijstand is het verschil tussen het inkomen en de van toepassing zijnde bijstandsnorm (artikel 19 lid 2...

Een e-step betalen met een minimuminkomen

21 april 2021

Criteria voor algemeen gebruikelijk Voor de duidelijkheid eerst wat meer uitleg over het Wmo begrip ‘algemeen gebruikelijk’. Dit komt nog uit de tijd van de...

Een scootmobiel inruilen voor een driewielfiets

14 april 2021

Overcompenseren De hiervoor beschreven situatie komt uit een uitspraak van de rechtbank Limburg. De gemeente in kwestie besloot niet tegemoet te komen aan het inruilverzoek...

Een nieuwe bevoegdheid tot kwijtschelding in de Awb

7 april 2021

Wat behelst de bevoegdheid tot kwijtschelding? De bevoegdheid tot kwijtschelding kan worden ingezet als de nadelen van de invordering niet meer in verhouding staan tot...

Meer opinies

Nieuws en opinies in uw mailbox ontvangen?

Blijf op de hoogte en ontvang net als ruim 30.000 andere professionals elke week het laatste nieuws op maat.