Nieuws Inburgering

Thumbnail of post #303631

Europees geld voor maatschappelijke participatie

23 maart 2023

Er komt 17,5 miljoen euro beschikbaar om de kansen te vergroten van mensen om volwaardig mee te doen aan de …

Participatiewet, Inburgering, Schuldhulpverlening, Wmo

Lees meer
Thumbnail of post #303466

Start onderzoek naar leefomstandigheden gezinnen in crisisnoodopvang gemeenten

16 maart 2023

De Kinderombudsman en de Nationale ombudsman ontvangen al langere tijd klachten en signalen over problemen rond de opvang van asielzoekers …

Inburgering

Lees meer
Thumbnail of post #303452

Af­de­ling be­stuurs­recht­spraak stelt pre­ju­di­ciële vra­gen over Ne­der­lands in­bur­ge­rings­stel­sel

16 maart 2023

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in een verwijzingsuitspraak zogenoemde prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van …

Inburgering

Lees meer
Thumbnail of post #303397

Wet goed verhuurderschap aangenomen

14 maart 2023

De aangenomen wet stelt algemene normen voor goed verhuurderschap vast. Ook moeten gemeenten verplicht een meldpunt inrichten. Verder kent de …

Inburgering, Omgevingsrecht, Sociaal Domein

Lees meer
Thumbnail of post #303381

Plan kabinet moet statushouders sneller aan werk helpen

13 maart 2023

Vluchtelingen met een tijdelijke verblijfsvergunning moeten sneller aan het werk kunnen gaan dan nu mogelijk is. Zo gaan enkele Brabantse gemeenten beginnen …

Participatiewet, Inburgering

Lees meer
Thumbnail of post #303172

Miljoenen naar gemeenten voor Nederlandse les Oekraïners

23 februari 2023

Gemeenten krijgen van het kabinet 15 miljoen euro extra om Nederlandse les aan te beiden aan Oekraïense vluchtelingen. Dat moet mensen …

Participatiewet, Inburgering

Lees meer
Thumbnail of post #303004

Sa­men­vat­ting ad­vies wets­voor­stel ver­len­ging ter­mij­nen bij asiel- en na­reis­aan­vra­gen

14 februari 2023

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft op 8 februari 2023 het advies vastgesteld over het wetsvoorstel van de regering …

Inburgering

Lees meer
Thumbnail of post #302938

Kabinet schrapt nareismaatregel na uitspraak Raad van State

9 februari 2023

Het kabinet schrapt de nareisbeperking. Daardoor hoeven zo'n 1200 mensen die recht hebben op een visum om naar Nederland te …

Inburgering

Lees meer
Thumbnail of post #302887

Gemeenten vinden moeilijk woning voor grote statushoudersgezinnen

7 februari 2023

Gemeenten worstelen met de huisvesting van meer dan vijfhonderd grote statushoudersgezinnen. Ze hebben onvoldoende sociale huurwoningen die geschikt zijn voor …

Inburgering

Lees meer
Thumbnail of post #302874

Gemeenten willen net als RvS simpelere spreidingswet asielzoekers

6 februari 2023

Gemeenten staan achter het advies van de Raad van State waarin gepleit wordt voor een eenvoudiger wetsvoorstel voor de spreiding …

Inburgering

Lees meer
Thumbnail of post #302689

Rechter vraagt staatssecretaris uitleg over inburgeringsexamen

26 januari 2023

Staatssecretaris Eric van der Burg moet van de rechter beter motiveren waarom mensen uit onder meer Ethiopië verplicht zijn om …

Inburgering

Lees meer
Thumbnail of post #302532

Jaar na invoering zorgen over nieuwe inburgeringswet

19 januari 2023

De nieuwe inburgeringswet die ruim een jaar geleden is ingegaan, kent behoorlijk wat problemen in de uitvoering. Gemeenten zien "zeker" knelpunten …

Inburgering

Lees meer