Nieuws Inburgering

Thumbnail of post #300954

Adviesraad: geef statushouder weer voorrang bij huisvesting

20 oktober 2022

Gemeenten moeten vluchtelingen met een verblijfsstatus weer voorrang geven bij de toewijzing van een huurhuis. Het kabinet moet die verplichting …

Participatiewet, Inburgering, Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #300747

Totstandkoming Wet inburgering onderzocht

11 oktober 2022

‘Betrek de doelgroep meer bij het ontwerpen van een nieuw stelsel voor de uitvoering van een wet. En maak een …

Inburgering

Lees meer
Thumbnail of post #300679

Besluit Inburgering 2021 voor beschikkingen SPUK aangepast

6 oktober 2022

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft enkele bepalingen over de specifieke uitkering (SPUK) aan gemeenten in het …

Inburgering

Lees meer
Thumbnail of post #300604

De Inburgeringspodcast

3 oktober 2022

Begin 2022 trad de Wet inburgering 2021 in werking. Gemeenten hebben nu een belangrijke rol bij het begeleiden van nieuwkomers …

Inburgering

Lees meer
Thumbnail of post #300590

Statushouders wekenlang op wachtlijst voor inburgeringscursus

3 oktober 2022

Het aantal inburgeraars is volgend jaar veel hoger dan waar tot toe nu rekening mee werd gehouden. Nu al moeten …

Inburgering

Lees meer
Thumbnail of post #300373

Begroting SZW 2023 – Participatiewet en Inburgering

20 september 2022

De miljoenennota 2023 is verschenen. Voor de Participatiewet en Inburgering zijn onder andere de volgende items van belang. Participatiewet Het …

Participatiewet, Inburgering

Lees meer
Thumbnail of post #299902

Kabinet belooft gemeenten geld en steun voor asielaanpak

29 augustus 2022

Het kabinet heeft aan de gemeenten, veiligheidsregio's en provincies beloften gedaan over verbeteringen in de asielketen voor de komende tijd. …

Inburgering

Lees meer
Thumbnail of post #299890

Kabinet wil snel woningen voor 20.000 statushouders

26 augustus 2022

Gemeenten moeten nog dit jaar woningen regelen voor 20.000 statushouders. Dat is de kern van een pakket maatregelen waar het …

Inburgering

Lees meer
Thumbnail of post #299886

Kabinet overweegt andere regels termijn nareizigers

26 augustus 2022

Een van de opties die bij het kabinet op tafel ligt om de asielcrisis aan te pakken, is het aanpassen …

Inburgering

Lees meer
Thumbnail of post #299872

IND schendt rechten asielkinderen

25 augustus 2022

Het is voor gevluchte kinderen en jongeren nagenoeg onmogelijk om hun rechten uit te oefenen tijdens het gehoor in de …

Inburgering

Lees meer
Thumbnail of post #299773

Passende woonruimte: Regeling huisvesting aandachtsgroepen

18 augustus 2022

De huisvesting van aandachtsgroepen, zoals arbeidsmigranten, staat onder druk.  Aandachtsgroepen vinden steeds moeilijker een betaalbare woning met goede leefomstandigheden. Met …

Inburgering, Wmo

Lees meer
Thumbnail of post #299763

Af­de­ling be­stuurs­recht­spraak ver­dui­de­lijkt be­oor­de­ling even­re­dig­heid in ‘kin­der­par­don­za­ken’

18 augustus 2022

In twee uitspraken van 17 augustus 2022 verduidelijkt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State hoe de staatssecretaris van …

Inburgering, Jeugd

Lees meer