Nieuw geldplan geeft statushouders inzicht in het complexe systeem

De regels en regelingen in Nederland zijn complex, zeker voor statushouders. Wie fouten maakt bij het gebruik van regelingen, kan snel in de problemen komen. Daarom introduceert het Nibud het geldplan Statushouders.

Met het geldplan Statushouders hebben statushouders en hun begeleiders een middel in handen dat inzicht geeft in het complexe Nederlandse systeem én dat hen helpt hun geldzaken in balans te houden of te krijgen.

Ondersteuning bij geldzaken en regelingen

Het geldplan Statushouders is een online vraagbaak en stappenplan voor geldzaken en regelingen. Statushouders kunnen het plan zelf of met behulp van een begeleider doorlopen. Dit geldplan is bedoeld voor (begeleiders van) statushouders die:
  • zelfstandig wonen
  • 18 jaar en ouder zijn

Uitleg in het Engels, Arabisch of Tigrinya

Het geldplan Statushouders is in het Nederlands geschreven. Belangrijke begrippen zijn toegelicht in het Engels, Arabisch of Tigrinya. Het geldplan start met een handig overzicht van wat iedereen in Nederland vanaf 18 jaar geregeld moet hebben. Die vinkt de bezoeker al dan niet aan, daarna krijgt hij een overzicht van wat hij nog moet regelen en leest hij hoe dat moet. Vervolgens kan hij lezen over de thema’s waarover hij meer wil weten: levenssituaties of onderwerpen. Op elke pagina is een helpknop: daarachter schuilt een verklarende woordenlijst en staat vermeld waar de bezoeker hulp kan vinden.

Tips voor begeleiders

Voor begeleiders is informatie opgenomen over verblijfsrecht en geldzaken en over het omgaan met cultuurverschillen. Daarnaast zijn verklarende woordenlijsten in het Engels, Arabisch en Tigrinya opgenomen, met de belangrijkste begrippen. Het geldplan Statushouders is ontwikkeld met partijen uit het werkveld van statushouders: gemeenten Amsterdam, Utrecht, Haarlem en Weert; Stadsring 51, Humanitas, LSTA, VluchtelingenWerk, Pharos, Stimulansz, Verweij Jonker, Movisie, Divosa, McDonald’s, Welzijn Stichtse Vecht, Lekstroom en Wijzer in Geldzaken. Het geldplan Statushouders is mede mogelijk gemaakt door financiering van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Rabo Foundation.

Startpunt Geldzaken

Het geldplan Statushouders is het achtste online geldplan van Startpunt Geldzaken: een samenwerkingsverband van het Nibud, Vereniging Eigen Huis (VEH), de beleggersvereniging VEB en de Federatie Financiële Planners (FFP). Zij bundelen hun kennis op de gebieden van budgetteren & besparen, huis & hypotheek, sparen & beleggen en pensioenen & fiscaliteit. Veel gemeenten en werkgevers zijn aangesloten op Startpunt Geldzaken. Alle geldplannen zijn daarmee toegankelijk voor inwoners, maar ook voor vrijwilligers en beroepskrachten in gemeenten en wijkteams. Het geldplan Statushouders staat ook op lsta.nl en humanitas.nl.

Actuele opinies Nieuw geldplan geeft statushouders inzicht in het complexe systeem

Een participatieplaats leidt niet tot een arbeidsovereenkomst

25 november 2020

Voorwaarden participatieplaats Bij een participatieplaats gaat het om het verrichten van op arbeidsinschakeling gerichte werkzaamheden, die onder verantwoordelijkheid van het college in het kader van...

Hardnekkige misverstanden rondom het pgb in de Jeugdwet

18 november 2020

Kan een ouder ingekocht worden met een pgb? Door een verkeerde interpretatie van de Jeugdwet en de rechtspraak zijn sommige professionals binnen het sociaal domein...

Minderjarige vreemdelingen

11 november 2020

Leerplicht en kwalificatieplicht Alle kinderen tussen 5 en 16 jaar die in Nederland wonen zijn leerplichtig: ouders of verzorgers zijn dan verplicht hun kinderen in...

‘Gratis’ mondkapjes voor minima?

4 november 2020

Voorliggende voorziening? Hoofdregel is dat de Zorgverzekeringswet een voorliggende voorziening is (artikel 15 Participatiewet). Als de kosten niet worden vergoed vanuit de basisverzekering, worden deze...

Is gebruik van Suwinet door schuldhulpverleners toegestaan?

28 oktober 2020

In het Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening (hierna te noemen: Besluit) wordt nader uitgewerkt welke gegevens bij wie opgevraagd mogen worden. Helaas is er (nog) geen mogelijkheid...

Meer opinies

Nieuws en opinies in uw mailbox ontvangen?

Blijf op de hoogte en ontvang net als ruim 30.000 andere professionals elke week het laatste nieuws op maat.