Minister: Inwerkingtreding nieuwe Wet inburgering op 1 januari 2022 definitief

"Met deze brief wil ik derhalve bevestigen dat het nieuwe inburgeringsstelsel op 1 januari 2022 in werking zal treden en verder uitstel niet aan de orde zal zijn. Bij eventuele knelpunten die we tegenkomen wordt de vraag daarom niet óf we starten, maar hóe we starten op die datum." Dat schrijft minister Koolmees in zijn brief van 28 april 2021. Daarin schrijft hij ook dat er extra middelen voor gemeenten komen. De ingangsdatum van nieuwe Wet inburgering was aanvankelijk gepland voor 1 juli 2021. Door het uitstel van de nieuwe wet stroomt er nog een groep inburgeringsplichtigen in onder de Wet inburgering 2013. Door de hogere taakstelling van te huisvesten statushouders door gemeenten voor 2021 is die groep groter dan verwacht. Daarnaast is door het uitstel van de wet de implementatieperiode met zes maanden verlengd. In overleg met de VNG komt er daarom een bedrag van cumulatief € 30 miljoen extra beschikbaar voor gemeenten, waarvan € 21 miljoen voor de begeleiding van de ondertussen-groep en € 9 miljoen voor extra invoeringsmiddelen. Met deze extra middelen kunnen gemeenten de begeleidende rol richting asielstatushouders onder het huidige inburgeringsstelsel verder oppakken. Gemeenten worden gestimuleerd deze begeleiding zo veel als mogelijk vorm te geven in de geest van de nieuwe wet.

Actuele opinies Minister: Inwerkingtreding nieuwe Wet inburgering op 1 januari 2022 definitief

Jeugdhulp vragen betekent niet zomaar jeugdhulp krijgen

5 mei 2021

Onderzoeksplicht vs medewerkingsplicht De gemeente heeft de plicht om zorgvuldig onderzoek te doen naar een aanvraag tot jeugdhulp. Als duidelijk is welke hulpvraag er is,...

Bijverdienen naast de bijstand

28 april 2021

De Participatiewet en inkomstenvrijlating De hoogte van de bijstand is het verschil tussen het inkomen en de van toepassing zijnde bijstandsnorm (artikel 19 lid 2...

Een e-step betalen met een minimuminkomen

21 april 2021

Criteria voor algemeen gebruikelijk Voor de duidelijkheid eerst wat meer uitleg over het Wmo begrip ‘algemeen gebruikelijk’. Dit komt nog uit de tijd van de...

Een scootmobiel inruilen voor een driewielfiets

14 april 2021

Overcompenseren De hiervoor beschreven situatie komt uit een uitspraak van de rechtbank Limburg. De gemeente in kwestie besloot niet tegemoet te komen aan het inruilverzoek...

Een nieuwe bevoegdheid tot kwijtschelding in de Awb

7 april 2021

Wat behelst de bevoegdheid tot kwijtschelding? De bevoegdheid tot kwijtschelding kan worden ingezet als de nadelen van de invordering niet meer in verhouding staan tot...

Meer opinies

Nieuws en opinies in uw mailbox ontvangen?

Blijf op de hoogte en ontvang net als ruim 30.000 andere professionals elke week het laatste nieuws op maat.