Gemeente niet verplicht tot jeugdzorg in eigen regio

De gemeente Katwijk hoeft geen jeugdzorgplek in de eigen regio te regelen voor een jonge inwoner van de kustplaats. Dat heeft de rechter in Den Haag woensdag bepaald. Een Katwijkse vader had een kort geding aangespannen tegen het college van zijn gemeente, om een goede jeugdzorgplek voor zijn zoon af te dwingen in de buurt van zijn woonplaats. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de jeugdzorg. De zoon, die onder meer een gedragsstoornis heeft, woonde op de Veluwe bij De Hoenderloo Groep van de zorgorganisatie Pluryn. De Groep sluit deze zomer de deuren. Daardoor wordt de jongen niet alleen overgeplaatst, maar is dat nieuwe onderkomen ook nog eens opnieuw een eind van huis: circa 115 kilometer van Katwijk, in De Glind. Een onderkomen in de eigen omgeving zou volgens diverse partijen beter voor hem zijn, maar de rechter stelt nu dat er op de plek in De Glind op zich passende jeugdhulp is. Ook de rechter erkent dat het inderdaad "zeker wenselijk" is dat een jeugdige zo veel mogelijk binnen de regio zorg krijgt. De Jeugdwet verplicht het college van burgemeester en wethouders echter niet om in alle gevallen jeugdhulp in de eigen omgeving te bieden. "Zeer gespecialiseerde zorg kan soms maar op enkele plaatsen in het land worden geboden." Daarbij komt dat het college nog wel onderzoekt of het mogelijk is om toch passende zorg in de buurt aan te bieden. Daarvoor is zelfs een procesbegeleider aangesteld.

Actuele opinies Gemeente niet verplicht tot jeugdzorg in eigen regio

Participatietraject of toch arbeidsovereenkomst?

29 juli 2020

De zaak in kwestie De zaak die bij de Hoge Raad ligt speelt in het kader van de IOAW-uitkering. Belanghebbende nam twee keer deel aan...

De afbakening tussen Jeugdwet en onderwijs

15 juli 2020

Het betrof hier een jeugdige die reeds huiswerkbegeleiding ontving vanuit school voor 3 dagdelen per week. Dat was volgens de jeugdige en ouder echter onvoldoende....

Een geldbedrag gewonnen tijdens schuldhulp. Hoera!

8 juli 2020

De casus: een bijstandsgerechtigde schuldenaar wordt toegelaten tot de schuldhulpverlening. Hij heeft ongeveer € 40.000 schuld. Vlak na de toelating komt hij tot de ontdekking...

Kostendelersnorm op de schop?

1 juli 2020

Inhoud van de kostendelersnorm In artikel 22a Participatiewet is de kostendelersnorm geregeld. Kort gezegd is de kostendelersnorm een deel van de maximale uitkering die in...

Terugwerkende kracht binnen de Wmo

24 juni 2020

Terugwerkende kracht onder de Wmo 2007 Onder de oude Wmo (2007) oordeelde de CRvB dat een gemeente een aanvraag voor een voorziening mag weigeren, als...

Meer opinies

Nieuws en opinies in uw mailbox ontvangen?

Blijf op de hoogte en ontvang net als ruim 30.000 andere professionals elke week het laatste nieuws op maat.