Impact van technologie op het werk van gemeentejuristen

Wat is de invloed van digitalisering en technologische ontwikkelingen op de juridische functie van gemeenten? En op welke wijze kan hier adequaat op worden ingespeeld? In opdracht van de VNG is een verkennend onderzoek verricht dat handvatten biedt voor gemeentejuristen.
De onderzoeksrapportage helpt gemeentejuristen om grip te houden op de gevolgen van digitalisering en technologische ontwikkelingen om zo hun kwaliteitsbewakende en -bevorderende rol binnen gemeenten goed te kunnen vervullen. De onderzoeksresultaten kunnen bijdragen aan het maken van personele en strategische keuzes zoals rondom de inrichting van juridische afdelingen, organisatorische positionering van gemeentejuristen, opleidingsvraagstukken en eventuele externe inhuur van juridische expertise.

Kansen en risico's

Nieuwe wetgeving voor gemeenten kent regelmatig belangrijke digitale aspecten of implicaties. Gemeenten zetten zelf ook in toenemende mate digitale technologieën in om de dienstverlening aan burgers en bedrijven te verbeteren. De digitaal vaardige burger verwacht dit ook van de gemeente. Digitalisering biedt veel kansen om gemeentelijke dienstverlening en besluitvorming te verbeteren, maar kent tegelijkertijd risico’s. De uitdaging voor de gemeentejurist is om samen met andere gemeentelijke professionals de kansen die technologie biedt te benutten, maar tegelijkertijd de beginselen van de rechtstaat en de juridische kwaliteit van het handelen van de gemeente, met aandacht voor noodzakelijk maatwerk, te borgen.

Aandachtsgebieden

Het onderzoeksrapport maakt inzichtelijk waar de komende tijd de aandachtsgebieden voor de gemeentejurist zouden moeten liggen. Daarvoor is gebruik gemaakt van 4 perspectieven op digitalisering en technische ontwikkelingen:
  • In de externe omgeving van de gemeente
  • Door de gemeente zelf ingezet
  • Voor de gemeentelijke juridische functie
  • Voor de jurist zelf

Meer informatie

Actuele opinies Impact van technologie op het werk van gemeentejuristen

Een scootmobiel inruilen voor een driewielfiets

14 april 2021

Overcompenseren De hiervoor beschreven situatie komt uit een uitspraak van de rechtbank Limburg. De gemeente in kwestie besloot niet tegemoet te komen aan het inruilverzoek...

Een nieuwe bevoegdheid tot kwijtschelding in de Awb

7 april 2021

Wat behelst de bevoegdheid tot kwijtschelding? De bevoegdheid tot kwijtschelding kan worden ingezet als de nadelen van de invordering niet meer in verhouding staan tot...

Een online aanvraag automatisch afwijzen, mag dat?

31 maart 2021

Er zijn altijd uitzonderingen op de regel Veel online oplossingen zijn zo ingericht dat aanvragen automatisch vastlopen wanneer aan de hand van de ingevulde antwoorden...

Verplichte terugvordering en boete of volledige beleidsvrijheid

24 maart 2021

Na de uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland (ECLI:NL:RBMNE:2019:4746) in de boodschappenaffaire is er volop aandacht geweest in de media voor opsporing van bijstandsfraude, de handhaving...

Hoe blijft u als gemeente in control op de geldstromen?

17 maart 2021

Door nieuwe wet- en regelgeving zijn de kosten voor gemeenten enorm gestegen Heel verbazingwekkend vind ik die toename van het aantal gemeenten met financiële problemen...

Meer opinies

Nieuws en opinies in uw mailbox ontvangen?

Blijf op de hoogte en ontvang net als ruim 30.000 andere professionals elke week het laatste nieuws op maat.