Hernieuwde afspraken met verhuurders over maatwerk

Een prettige woonplek is in deze coronacrisis extra belangrijk. Daarom hernieuwen BZK en de verhuurdersorganisaties, brancheverenigingen (Aedes, IVBN, Kences, Vastgoed Belang) en de VNG de afspraken over huisuitzettingen die op 26 maart 2020 zijn gemaakt.
Met de hernieuwde afspraken worden huurachterstanden in een zo vroeg mogelijk stadium gesignaleerd (vroegsignalering) en komen inwoners met een huurachterstand ook eerder in beeld bij gemeenten. Op deze manier kunnen gemeenten huurders met (mogelijke) schulden sneller helpen.

Meer informatie

Actuele opinies Hernieuwde afspraken met verhuurders over maatwerk

Individuele studietoeslag

21 oktober 2020

Voorwaarden individuele studietoeslag De voorwaarden voor het recht op individuele studietoeslag, hierna ook te noemen studietoeslag, staan vermeld in artikel 36b Participatiewet. Het belangrijkste criterium...

Zorgplicht en jeugdhulp

14 oktober 2020

Wat gaat er mis? Het rapport noemt als kritiekpunten op de samenwerking tussen gemeentes en scholen een aantal zaken. Zo wordt genoemd dat bij het...

Privacy en recht op schadevergoeding in het sociaal domein

7 oktober 2020

Als er iets mis gaat, dan kan dat grote gevolgen hebben voor de persoon waarop die gegevens betrekking hebben. Deze persoon wordt in AVG-termen ‘betrokkene’...

Schuldhulp 3.0: versnellen, intensiveren en doorpakken

30 september 2020

Niet alleen worden er extra middelen vrij gemaakt, ook worden goede initiatieven volop omarmd, en wordt op verschillende andere terreinen doorgepakt. Hoog tijd voor een...

Woonplaatsbeginsel beschermd wonen

23 september 2020

Achtergrond van het wetsvoorstel Op dit moment kan iemand zich voor beschermd wonen tot elke gemeente in Nederland wenden. De behoefte aan beschermd wonen mag...

Meer opinies

Nieuws en opinies in uw mailbox ontvangen?

Blijf op de hoogte en ontvang net als ruim 30.000 andere professionals elke week het laatste nieuws op maat.