Dé oplossing voor schulden toeslagenaffaire

Afgelopen maandag maakte staatssecretaris Alexandra van Huffelen bekend dat de overheidsschulden van gedupeerden van de toeslagenaffaire worden kwijtgescholden. De gedupeerden hebben echter in veel gevallen niet alleen overheidsschuldeisers, maar ook verschillende private schuldeisers. Daarom riep de staatssecretaris alle private schuldeisers van de gedupeerden op om ook kwijtschelding te verlenen. Zo kunnen de gedupeerden weer echt opnieuw beginnen. Er is tot op de dag van vandaag nog geen enkele private schuldeiser die publiekelijk heeft aangegeven kwijtschelding te verlenen voor alle gedupeerden. De overheid is naarstig op zoek naar mogelijkheden om de gedupeerden toch een volledig schuldenvrije toekomst te bieden.

Wettelijke mogelijkheden voor snelle en duurzame schone lei
Jenny Vlemmings van Schulinck Schuldhulpverlening ziet hiervoor al een oplossing binnen de huidige wetgeving. Deze oplossing zorgt op korte termijn voor directe schuldenrust voor de gedupeerden:
  • geen deurwaarders meer op de stoep
  • geen huisuitzettingen of energieafsluitingen meer
  • ook biedt deze oplossing een volledig schuldenvrije toekomst.

De oplossing

De oplossing ziet er als volgt uit:
  1. Beperk verdere schade voor gedupeerden door een versnelde toelating tot de wettelijke schuldsaneringsregeling (Wsnp). In de Wsnp: - Komen per direct alle beslagen te vervallen (art. 301 lid 3 Fw) - Worden de schulden worden niet meer verhoogd met rente (art. 303 lid 1 Fw) - Zijn ontruimingen of energieafsluiting voor de al bestaande schulden niet meer mogelijk (art. 304 en 305 Fw).
  2. Gebruik de wettelijke mogelijkheden die er zijn om de gedupeerden de voordelen van de Wsnp te geven: - Laat de Wsnp kort duren (er is geen minimumtermijn) - Zorg ervoor dat de gedupeerden hun volledige inkomen mogen behouden.

Uitgebreide uitwerking in bijgevoegd artikel

In bijgevoegd artikel wordt deze oplossing uitgewerkt. Ook wordt nader toegelicht hoe de Wsnp zorgt voor een duurzame ‘schone lei’ voor de gedupeerden en welke mogelijkheden de inzet van de Wsnp biedt voor de overheid om de private schuldeisers te compenseren. Tot slot wordt opgemerkt met welke gevolgen gedupeerden nog te maken kunnen krijgen nadat ze schuldenvrij zijn. Deze gevolgen gelden niet alleen bij oplossing van de schulden door inzet van de Wsnp, maar ook wanneer er een andere oplossing voor de schulden wordt gevonden. Artikel: Oplossing schulden toeslagenaffaire

Actuele opinies Dé oplossing voor schulden toeslagenaffaire

Schuldhulp: tips voor een praktisch plan van aanpak

20 januari 2021

Wettelijke vereisten De wet stelt maar één eis aan het plan van aanpak: de beslagvrije voet moet in acht worden genomen (art. 4a lid 5...

Bijstandsgerechtigden niet langer veilig voor beslag

6 januari 2021

Inkomen: altijd beslag mogelijk Bij een netto inkomen dat gelijk aan of lager is dan de bijstandsnorm, is vanaf januari 2021 altijd beslag mogelijk op...

Mogen gemeenten persoonsgegevens delen met derden zoals het BKR?

9 december 2020

Om een melding te kunnen doen bij het BKR moet de gemeente persoonsgegevens uitwisselen. Het BKR moet de melding immers kunnen koppelen aan de juiste...

Is gebruik van Suwinet door schuldhulpverleners toegestaan?

28 oktober 2020

In het Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening (hierna te noemen: Besluit) wordt nader uitgewerkt welke gegevens bij wie opgevraagd mogen worden. Helaas is er (nog) geen mogelijkheid...

Schuldhulp 3.0: versnellen, intensiveren en doorpakken

30 september 2020

Niet alleen worden er extra middelen vrij gemaakt, ook worden goede initiatieven volop omarmd, en wordt op verschillende andere terreinen doorgepakt. Hoog tijd voor een...

Meer opinies

Nieuws en opinies in uw mailbox ontvangen?

Blijf op de hoogte en ontvang net als ruim 30.000 andere professionals elke week het laatste nieuws op maat.