Ombudsman: kabinet moet ruimhartig zijn in toeslagencompensatie

Ouders die gedupeerd zijn in de affaire met de kinderopvangtoeslag moeten ruimhartig worden gecompenseerd, heeft de Nationale ombudsman woensdag in de Tweede Kamer gezegd. Het kabinet moet daarnaast getroffen ouders zoveel mogelijk helpen en er alles aan doen om procedures voorkomen. "We laten het weer aan de burger over om zich een weg te vechten door allerlei regelingen heen", aldus ombudsman Reinier van Zutphen. Het kabinet presenteert allerlei "procedures en stroomschema’s" voor ouders die mogelijk in aanmerking komen voor een compensatie. "Ik begrijp dat ze er zijn, maar mijn inzet was: zover moet het niet komen." De Tweede Kamer had Van Zutphen, samen met getroffen ouders en de advocaat die een groep ouders bijstaat, uitgenodigd om meer te vertellen over de gang van zaken rond de compensatieregelingen. Het kabinet is begonnen ouders te compenseren die slachtoffer zijn geworden van de ontspoorde fraudejacht bij de Belastingdienst van enkele jaren geleden. Kamerleden zelf klaagden al dat het compenseren lang duurt en dat ouders in veel gevallen van het kastje naar de muur worden gestuurd. De compensaties moeten "ruimhartig, snel en met terugwerkende kracht" worden uitbetaald, zei Van Zutphen. "Aan de voorkant" moet de overheid zich al genereus opstellen. Als ouders onverhoopt toch ontevreden zijn over een besluit, moet de afdeling Toeslagen zelf het initiatief nemen om met ouders om tafel te gaan. De betrokken ambtenaren moeten zich inleven in de gezinnen en proberen er samen uit te komen, met de gang naar de rechter alleen als allerlaatste redmiddel. Bovendien moet de bewijslast volgens de ombudsman bij Toeslagen blijven liggen. "De eerste actie moet van Toeslagen komen." De Tweede Kamer buigt zich volgende week over de ‘herstelwet’ om de compensatie voor bepaalde groepen ouders te regelen. Van Zutphen waarschuwde de parlementariërs te voorkomen dat er straks een wet ligt die het voor ouders alleen maar moeilijker maakt in bezwaar te gaan tegen beslissingen waar ze het niet mee eens zijn.

Actuele opinies Ombudsman: kabinet moet ruimhartig zijn in toeslagencompensatie

Fraude door taalscholen bestrijden

3 juni 2020

Het Keurmerk Inburgering van de stichting Blik op Werk is zeker geen waarborg dat taalscholen niet frauduleus profiteren van de leningen van DUO voor inburgeringsplichtigen....

Het nieuwe wetsvoorstel adviesrecht gemeenten bij schuldenbewind

27 mei 2020

Het eerste wat opvalt aan dit wetsvoorstel, is dat er na de internetconsultatie veel is aangepast aan de systematiek van het adviesrecht. Want de gemeente...

Nieuw criterium voor algemeen gebruikelijk objectiever, maar niet duidelijker

13 mei 2020

Wat is er precies veranderd? In het verleden kwam bij de toets of een voorziening algemeen gebruikelijk is, onder andere de vraag naar voren of...

Algemene bijstand op grond van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

6 mei 2020

In deze bijdrage wil ik stilstaan bij 2 vraagstukken met betrekking tot de algemene bijstand op grond van de Tozo die volgens mij in de...

Huisartsverwijzing naar niet-gecontracteerde jeugdhulp

29 april 2020

Op het moment dat een huisarts de jeugdige of de ouders naar een niet-gecontracteerde jeugdhulpaanbieder verwijst, hoeft de gemeente de jeugdhulp in principe niet te...

Meer opinies

Nieuws en opinies in uw mailbox ontvangen?

Blijf op de hoogte en ontvang net als ruim 30.000 andere professionals elke week het laatste nieuws op maat.