Handreiking beschikbaar voor aanpak knelpunten vrouwenopvang

De Nationale Ombudsman deed in 2017 en 2019 onderzoek naar signalen over knelpunten bij toepassing van wet- en regelgeving bij vrouwen in de vrouwenopvang. Een aantal van deze knelpunten zijn aangepakt, een aantal (vooral financiële) knelpunten zijn nog niet opgelost.
Dit betreft zaken rond onder meer het verlenen van de beschikking, de bijstandsuitkering en de eigen bijdrage. De VNG-handreiking 'Vrouwen uit de knel' biedt gemeenten praktische handvatten om de financiële knelpunten aan te pakken en op te lossen.

Doelgroep van de handreiking

De handreiking is gemaakt voor (beleids)medewerkers van gemeenten die zich bezighouden met vrouwenopvang, de (financiële) positie van vrouwen, schuldhulpverlening en werk en inkomen.

Opbouw van de handreiking

De handreiking is opgebouwd aan de hand een fictieve persoon die een beroep doet op opvang en die 3 fases doorloopt: de crisis- en onderzoeksfase, de opvang- en begeleidingsfase en de uitstroom- en nazorgfase. De handreiking bevat informatie, oplossingsmogelijkheden en goede voorbeelden per knelpunt. Een werkgroep van ambtenaren uit centrumgemeenten en een klankbordgroep met medewerkers uit de vrouwenopvang heeft over de handreiking meegedacht.

Meer informatie

Actuele opinies Handreiking beschikbaar voor aanpak knelpunten vrouwenopvang

De (on)bekendheid van de cliëntondersteuner

13 oktober 2021

Hulp bij zorg en ondersteuning Voordat ik verder in ga op de ‘onbekendheid’ van de cliëntondersteuners, leg ik eerst uit wat deze ondersteuners doen en...

Gegevens opvragen tijdens de intakefase schuldhulp

6 oktober 2021

De intakefase schuldhulp bestaat (als het gaat over gegevens opvragen) uit twee onderdelen. De gegevensset die je tijdens het eerste onderdeel mag gebruiken is veel...

Automatiseren van gemeentelijke processen levert snel veel resultaat op

29 september 2021

Hoe een SD besloot tot digitaliseren Een Sociale Dienst (SD) in het zuiden van het land heeft, net als iedere gemeente of samenwerkingsverband,  een aantal...

Geschillencommissie vergeet dat ouders ook jeugdhulp kunnen krijgen

22 september 2021

De casus Moeder woont met haar kind in gemeente A (bij oma). Ze is zwanger van haar tweede kind. De relatie met oma verslechtert. Moeder...

Inkomstenvrijlating

15 september 2021

Wellicht dat velen in eerste instantie geneigd zijn deze vraag te beantwoorden met “nee”. Een logische gedachte zou immers kunnen zijn dat als het inkomen...

Meer opinies

Nieuws en opinies in uw mailbox ontvangen?

Blijf op de hoogte en ontvang net als ruim 30.000 andere professionals elke week het laatste nieuws op maat.