Nieuws Omgevingsrecht

Thumbnail of post #7048

Omgevingswet: brancheorganisaties aan het woord

21 juni 2017

De Omgevingswet is van invloed op vele maatschappelijke spelers. Niet alleen burgers en overheden spelen een rol maar ook diverse …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #7047

Maatregelen waterschappen tegen droogte

21 juni 2017

De hoge temperaturen en aanhoudende droogte dwingen de waterschappen tot het nemen van maatregelen om het waterpeil op niveau te …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #7046

Warmtenetten: gemeenten zijn terughoudend

20 juni 2017

Onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving wijst uit dat de aanleg van warmtenetten achterblijft bij duurzame ambities van gemeenten. …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #7045

NEPROM blij met uitgebreide procedure Omgevingswet

20 juni 2017

Tijdens de behandeling van de vier AMvB`s van de Omgevingswet in de Eerste Kamer werden de zorgen over de te …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #7044

Digitaal platform Omgevingswet: innovatiesprint

19 juni 2017

Binnen het nieuwe Omgevingsloket moet gelijke, betrouwbare informatie worden gedeeld met meerdere partijen. Dat vraagt om en platform data gebruiksvriendelijk …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #7043

Omgevingswet en de groene stad

19 juni 2017

De Gezondheidsraad heeft op 15 juni 2017 het rapport "Gezond groen in en om de stad" aangeboden aan de minister …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #7042

Voortgang Omgevingswet na behandeling ontwerp-AMvB’s

16 juni 2017

Met afronding van het traject aangaande de ontwerp-AMvB's behorend bij de Omgevingswet in de Eerste Kamer moeten de volgende stappen …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #7041

Te veel treinen met gevaarlijke stoffen dan toegestaan

16 juni 2017

Er rijden nog steeds meer goederentreinen met gevaarlijke stoffen door Noord-Brabant, Limburg, Overijssel en Gelderland dan volgens de regels is …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #7040

Duurzame bouwprojecten beloond met lagere leges

15 juni 2017

De gemeente Den Haag gaat minder bouwleges rekenen voor aanvragen van duurzame bouwplannen. Alle vergunningplichtige bouwprojecten komen hiervoor in aanmerking. …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #7039

Oude benzineauto’s mogen toch in milieuzone Rotterdam

15 juni 2017

De rechtbank Rotterdam heeft uitspraak gedaan in de zaak over de milieuzone Rotterdam. Daarbij heeft de rechtbank geoordeeld dat het …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #7038

Handvatten EU milieurapportage

14 juni 2017

Milieurapportages van de lidstaten van de EU vereisen op dit moment veel inspanning en resulteren niet altijd in de juiste …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #7037

Voorhang Omgevingswet afgerond

14 juni 2017

Een volgende stap naar de invoering van de Omgevingswet is gezet. De Eerste Kamer heeft op 13 juni 2017 gestemd …

Omgevingsrecht

Lees meer