Nieuws Omgevingsrecht

Thumbnail of post #7043

Omgevingswet en de groene stad

19 juni 2017

De Gezondheidsraad heeft op 15 juni 2017 het rapport "Gezond groen in en om de stad" aangeboden aan de minister …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #7042

Voortgang Omgevingswet na behandeling ontwerp-AMvB’s

16 juni 2017

Met afronding van het traject aangaande de ontwerp-AMvB's behorend bij de Omgevingswet in de Eerste Kamer moeten de volgende stappen …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #7041

Te veel treinen met gevaarlijke stoffen dan toegestaan

16 juni 2017

Er rijden nog steeds meer goederentreinen met gevaarlijke stoffen door Noord-Brabant, Limburg, Overijssel en Gelderland dan volgens de regels is …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #7040

Duurzame bouwprojecten beloond met lagere leges

15 juni 2017

De gemeente Den Haag gaat minder bouwleges rekenen voor aanvragen van duurzame bouwplannen. Alle vergunningplichtige bouwprojecten komen hiervoor in aanmerking. …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #7039

Oude benzineauto’s mogen toch in milieuzone Rotterdam

15 juni 2017

De rechtbank Rotterdam heeft uitspraak gedaan in de zaak over de milieuzone Rotterdam. Daarbij heeft de rechtbank geoordeeld dat het …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #7038

Handvatten EU milieurapportage

14 juni 2017

Milieurapportages van de lidstaten van de EU vereisen op dit moment veel inspanning en resulteren niet altijd in de juiste …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #7037

Voorhang Omgevingswet afgerond

14 juni 2017

Een volgende stap naar de invoering van de Omgevingswet is gezet. De Eerste Kamer heeft op 13 juni 2017 gestemd …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #7036

Eerste proeftuin Omgevingswet in Goirle

13 juni 2017

De provincie en de gemeente Goirle slaan de handen ineen om als eerste proeftuin van Nederland aan de slag te …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #7035

Energieproeftuin Ameland

13 juni 2017

Ameland wil 15 tot 20 jaar voorop lopen in de energietransitie. Ameland wil de realisatie van een slim energienet om …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #7034

Aanpassing fietsinfrastructuur miljardeninvestering

12 juni 2017

De elektrische (bak-)fiets is populair. Zowel onder de senioren als jonge mensen en gezinnen. Tour de Force (een samenwerkingsverband van de …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #7033

Provincie Limburg: Grens dicht voor Brabantse boeren!

9 juni 2017

De provincie Limburg vreest dat veel veehouders uit Noord-Brabant zich in Limburg willen gaan vestigen, nu de provincie Noord-Brabant strengere …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #7032

Gemeentelijke woonvisies: duurzaamheid en kwaliteit

9 juni 2017

Gemeentelijke woonvisies prioriteren met 81 procent op duurzaamheid en kwaliteit van de woningvoorraad. Op de tweede plaats staat Wonen en …

Omgevingsrecht

Lees meer