Nieuws Omgevingsrecht

Thumbnail of post #7260

Ondanks geldende milieuvergunning toch betalen

29 december 2017

Een varkenshouder uit Hengelo moet omwonenden een schadevergoeding betalen omdat zijn bedrijf te veel stank veroorzaakt heeft. Dit ondanks dat …

Thumbnail of post #7259

Bedrijven verplicht energie te besparen

28 december 2017

Ruim 100.000 bedrijven worden komend jaar gedwongen om energie te besparen. Minister Wiebes en de deelnemers aan het Energieakkoord werken …

Thumbnail of post #7258

Milieudefensie verliest zaak schone lucht

28 december 2017

Milieudefensie heeft de rechtszaak verloren die de organisatie tegen de Nederlandse staat had aangespannen over schone lucht.

Thumbnail of post #7257

Meer passagiers via luchthavens

27 december 2017

In het derde kwartaal vlogen er bijna 22,2 miljoen passagiers via Schiphol en de vier regionale luchthavens. Dat zijn er …

Thumbnail of post #7256

Primeur: windpark in Noordzee zonder subsidie

22 december 2017

 Voor het eerst verrijst er een windmolenpark in de Noordzee zonder subsidie. Er hebben zich meerdere gegadigden gemeld om het …

Thumbnail of post #7255

Gemeente moet opruimkosten drugsafval zelf betalen

21 december 2017

Onschuldige eigenaren hoeven niet zelf op te draaien voor de opruimkosten als drugsafval op hun grond wordt gedumpt.

Thumbnail of post #7254

Mestsector komt met keurmerk tegen fraude

21 december 2017

Om de grootscheepse fraude met mest aan te pakken, komt er een keurmerk voor alle ondernemers binnen de sector. 

Thumbnail of post #7253

Adviesraden pleiten voor brede blik op erfgoed

20 december 2017

Kijk bij erfgoed niet alleen naar het monument zelf, maar vooral naar de betekenis en de toegevoegde waarde ervan voor …

Thumbnail of post #7252

Fiat uit Brussel voor handel fosfaatrechten

19 december 2017

Het Nederlandse stelsel om fosfaatrechten voor melkvee te verhandelen kan juridisch door de beugel, oordeelt de Europese Commissie. 

Thumbnail of post #7251

Tot 400 miljoen nodig voor kerncentrales

19 december 2017

De komende jaren is er mogelijk tot 400 miljoen euro extra nodig voor de Nederlandse kerncentrales. 

Thumbnail of post #7250

Gerechtshof Amsterdam gaat Arnhem helpen

18 december 2017

Amsterdamse raadsheren gaan vanaf medio 2018 het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden helpen om de enorme achterstand in de afhandeling van zaken weg …

Thumbnail of post #7249

Tekort aan personeel in de bouwsector

18 december 2017

Uit berekeningen van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) blijkt dat er een tekort is aan personeel in de …