Nieuws Omgevingsrecht

Thumbnail of post #7145

VEH: Participatie in Omgevingswet is wassen neus

6 september 2017

De balans tussen flexibiliteit in ruimtelijke ontwikkeling en de rechtspositie van omwonenden in de nieuwe Omgevingswet is volledig zoek, waarschuwt Vereniging Eigen …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #7144

2,8 miljard euro subsidie voor zonnepanelen

5 september 2017

Met deze subsidie hoopt de overheid de doelstelling van 14 procent 'hernieuwbare' energie in 2020 te halen. Op dit moment …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #7143

In 2025 alleen nog elektrische trucks

5 september 2017

Belangenorganisatie Transport en Logistiek Nederland wil dat er in binnensteden per 2025 alleen nog maar volledige elektrisch wordt gereden om …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #7142

Uitstoot broeikasgassen licht gestegen

4 september 2017

De uitstoot van broeikasgassen lag vorig jaar 1 procent hoger dan in 2015. De stijging komt voor rekening van de …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #7141

Weidevogels in Nederland kunnen worden gered

31 augustus 2017

Uit een studie van Wageningen Universiteit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken blijkt dat grutto’s en andere weidevogels …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #7140

Geen vergunning windturbines Amsterdams havengebied

31 augustus 2017

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hoefde geen vergunning te verlenen voor 23 nieuwe windturbines in het havengebied van …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #7139

Geitenhouderijen in Gelderland niet meer welkom

31 augustus 2017

In Gelderland zijn geen nieuwe geitenhouderijen meer welkom. De bestaande geitenhouderijen mogen niet meer uitbreiden om gezondheidsrisico's voor omwonenden te …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #7138

Bodemverontreiniging op NAM-locatie Rossum

29 augustus 2017

Uit een onderzoek van Antea Group blijkt dat bij de NAM-locatie in Rossum is sprake van ernstige bodemverontreiniging. Zo'n 65 …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #7137

Overleg herindeling Nuenen, Eindhoven, Son en Breugel

29 augustus 2017

In het provinciehuis van de provincie Noord-Holland heeft afgelopen maandag de eerste informatiebijeenkomst voor colleges en gemeenteraden plaatsgevonden over de …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #7136

Steeds meer gemeenten denken na over tiny houses

28 augustus 2017

Steeds meer gemeenten in denken na over het inpassen van het Amerikaanse concept tiny houses in hun beleid. Deze kleine, duurzame …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #7135

Metingen Ameland voor toekomstig kustbeleid

28 augustus 2017

Tussen Ameland en Terschelling begint komende dinsdag een meetprogramma om de wisselwerking tussen wind, golven, zandverplaatsing en bodemleven in kaart …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #7134

Discussiedocument Omgevingsvisie Noord-Holland

25 augustus 2017

Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland hebben het ‘Discussiedocument’ vrijgegeven dat Provinciale Staten (PS) moet helpen de koers te bepalen voor …

Omgevingsrecht

Lees meer