Extra middelen voor de Omgevingswet

In de Miljoenennota is een bedrag van 23 miljoen euro opgenomen voor de meerkosten van het uitstel van de Omgevingswet. Informatie hierover is te vinden in de bijlage "Nota over de toestand van 's Rijks financiën" die hoort bij de Miljoenennota 2022. VNG, IPO, Unie van Waterschappen en Rijkspartijen verkennen op dit moment hoe het bedrag van 23 miljoen euro kan worden ingezet als stimulans voor een goede en tijdige invoering van de wet. Daarnaast is in de Rijksbegroting een deel van de uitgavepost "Diversen" bestemd voor de afbouw en het beheer van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en invoeringsondersteuning.  

Actuele opinies Extra middelen voor de Omgevingswet

Hoe een circusolifant de inwerkingtreding van de Omgevingswet overschaduwde

3 december 2020

Onder druk wordt alles vloeibaar. Verder uitstel van de Omgevingswet zou de urgentie voor verdere voorbereidingen weghalen. Bovendien zou uitblijven van voorbereidingen niet moeten worden...

Systematiek planschade aan grote veranderingen onderhevig onder de Omgevingswet

3 augustus 2020

De vergoeding van planschade uit de Wet ruimtelijke ordening (Wro) gaat op in het hoofdstuk ‘nadeelcompensatie’ in de Omgevingswet Nadeelcompensatie is de overkoepelende term voor...

(Meer) flexibiliteit in omgevingsplannen

21 april 2020

en bestemmingsplan dat wordt vastgesteld zonder dat een concreet eindbeeld bestaat, wordt ‘uitnodigingsplanologie’ genoemd. Bij uitnodigingsplanologie bevatten ruimtelijke plannen geen blauwdruk voor een gebied, maar...

Werkt u als vergunningverlener al Omgevingswet-proof?!?

7 juni 2019

Als u in google intypt “Werkt u al Omgevingswet-proof?” krijgt u ongeveer 42.700 resultaten in 0,30 seconden met resultaten als: - Checklist voor de gemeenteraad:...

Omgevingsvergunning en de Omgevingswet

24 juli 2018

De wetgever heeft alleen voor een aantal activiteiten een vergunningsplicht opgelegd (o.a. bouwactiviteit, afwijkactiviteit, rijksmonumentactiviteit, zie verder artikel 5.1 Omgevingswet). Deze worden vastgelegd in de...

Meer opinies

Nieuws en opinies in uw mailbox ontvangen?

Blijf op de hoogte en ontvang net als ruim 30.000 andere professionals elke week het laatste nieuws op maat.