Nieuws Nieuws

Thumbnail of post #303461

Basisbaan wordt structureel onderdeel van Gronings beleid

16 maart 2023

Het experiment met de basisbaan is in Groningen zo succesvol verlopen, dat het een vervolg krijgt. Verreweg de meeste deelnemers …

Participatiewet

Lees meer
Thumbnail of post #303458

Onderzoek naar alternatieven resultaatgericht werken

16 maart 2023

Zoals al bericht, heeft staatssecretaris Van Ooijen in het bestuurlijk overleg Wmo van 15 februari zijn voornemen toegelicht om niet …

Jeugd, Wmo

Lees meer
Thumbnail of post #303455

Re- en dupliek Wet bevorderen samenwerken rechtmatige zorg

16 maart 2023

Eerder dit jaar heeft de VNG de Kamer gevraagd om de Wet bevorderen samenwerken en rechtmatige zorg voortvarend te behandelen. …

Jeugd, Wmo

Lees meer
Thumbnail of post #303452

Af­de­ling be­stuurs­recht­spraak stelt pre­ju­di­ciële vra­gen over Ne­der­lands in­bur­ge­rings­stel­sel

16 maart 2023

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in een verwijzingsuitspraak zogenoemde prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van …

Inburgering

Lees meer
Thumbnail of post #303447

Meeste mensen lukt het om armoederisico van ouders te ontstijgen

16 maart 2023

De meeste kinderen uit arme gezinnen slagen erin om het armoederisico van hun ouders te ontstijgen. Dat komt naar voren uit …

Participatiewet, Schuldhulpverlening

Lees meer
Thumbnail of post #303443

BKR: zowel aantal leningen als betalingsachterstanden gedaald

16 maart 2023

Het aantal mensen met een betalingsachterstand op een lopende lening is het afgelopen jaar afgenomen. Dat meldt het Bureau Kredietregistratie …

Schuldhulpverlening

Lees meer
Thumbnail of post #303440

Afspraken met Rijk over bouw van meer dan 100.000 betaalbare woningen in Woondeal MRA

16 maart 2023

Het Rijk, de provincies Noord-Holland en Flevoland en de gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) hebben afspraken gemaakt om snel …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #303437

Kabinet start consultatie over terugdringen geluidshinder rondom Schiphol

16 maart 2023

Het kabinet wil de geluidshinder rondom Schiphol aanpakken en daarmee tot een nieuwe balans komen tussen de omgeving en de …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #303418

Senaat stemt in met invoering Omgevingswet op 1 januari 2024

14 maart 2023

De Eerste Kamer heeft ermee ingestemd dat de Omgevingswet per 1 januari volgend jaar ingaat. Daarmee komt een einde aan …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #303408

Wat verandert er in het basistakenpakket onder de Omgevingswet?

14 maart 2023

Het basistakenpakket bestaat uit taken die gemeenten en provincies verplicht moeten onderbrengen bij een omgevingsdienst. Evenals onder de Wabo wordt …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #303405

Alles over natuur en de Omgevingswet

14 maart 2023

Welke regels gelden er rond een Natura 2000-gebied? Wat te doen met invasieve exoten? Of waar moet je aan voldoen …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #303401

Amsterdam bezuinigt flink op jeugdzorg

14 maart 2023

Duizend Amsterdamse kinderen zullen volgend jaar geen hulp meer ontvangen van jeugdzorg. Door hervormingen in het jeugdstelsel komen zij op lange …

Jeugd

Lees meer