Nieuws

Hulp voor minimakat

7 april 2015

Dierenartskosten zijn vaak niet goed te betalen voor de minima-inkomens. De Dierenbescherming West- en Midden- Brabant vindt het belangrijk dat …

Schuldhulpverlening

Lees meer

Amsterdam wil 21.000 jongeren aan werk helpen

7 april 2015

Minimaal 21.000 Amsterdamse jongeren moeten de komende jaren terug naar school of aan het werk. Dat is de ambitie van …

Participatiewet

Lees meer

VNG gaat praten over korten zorgbudget

7 april 2015

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gaat praten met het Rijk over de plannen om de gemeenten te korten op …

Wmo

Lees meer

Van Rijn: ouderen niet vaker mishandeld

3 april 2015

Het toegenomen aantal meldingen van ouderenmishandeling betekent niet dat er nu steeds meer ouderen worden mishandeld. De stijging van de …

Wmo

Lees meer

Grote gemeenten moeten meer inleveren

3 april 2015

Grote gemeenten vrezen dat zij er flink op achteruit gaan door een herverdeling van het Gemeentefonds, hun belangrijkste inkomstenbron. Volgens …

Schuldhulpverlening

Lees meer

Huiselijk geweld blijft probleem in Rotterdam

3 april 2015

Hoewel huiselijk geweld in Rotterdam de afgelopen jaren sneller wordt gesignaleerd, vallen daders wel weer in herhaling. In de helft …

Jeugd

Lees meer

‘Vertrouwensarts moet altijd bereikbaar zijn’

2 april 2015

In elke gemeente moet 24 uur per dag een vertrouwensarts bereikbaar zijn, om de aanpak van kindermishandeling te verbeteren. Dat …

Jeugd

Lees meer

‘Schippers toch in de fout met zorgspotjes’

2 april 2015

Het ministerie van Volksgezondheid is in de fout gegaan met misleidende tv-spotjes die vorig jaar zijn uitgezonden over de veranderingen …

Wmo

Lees meer

CPB zet effecten zorgbezuinigingen op een rij

1 april 2015

Het kabinet zou op termijn 950 miljoen euro per jaar kunnen besparen door de wijkverpleging uit de zorgverzekeringswet te halen. …

Wmo

Lees meer

Amsterdam doet beroep op buren voor opvang

1 april 2015

De gemeente Amsterdam doet een beroep op buurgemeenten voor de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers die na de aanstaande ontruiming van …

Wmo

Lees meer

Vier op tien jongeren ver van arbeidsmarkt

1 april 2015

Zo'n 75.000 jongeren (vier op de tien) hebben een grote afstand tot de arbeidsmarkt; ze zoeken niet naar werk en …

Participatiewet

Lees meer

CBP: Doorbreking geheimhoudingsplicht Jeugdwet niet goed geregeld

1 april 2015

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister van Veiligheid en Justitie …

Jeugd

Lees meer