Nieuws

‘Zet schuldregeling niet stop bij ‘onbedoelde’ bijstandsfraude’

26 oktober 2020

'Onbedoelde' fraudeschulden, bijvoorbeeld ontstaan door de strenge regels in de bijstand, maken het werk van schuldhulpverleners moeilijk en soms zelfs …

Participatiewet, Schuldhulpverlening

Lees meer

Hernieuwde afspraken met verhuurders over maatwerk

22 oktober 2020

Een prettige woonplek is in deze coronacrisis extra belangrijk. Daarom hernieuwen BZK en de verhuurdersorganisaties, brancheverenigingen (Aedes, IVBN, Kences, Vastgoed …

Participatiewet, Schuldhulpverlening

Lees meer

Landelijke loopbaanwinkel moet mensen sneller aan werk helpen

22 oktober 2020

Mensen die hun baan zijn kwijtgeraakt zouden via een landelijke loopbaanwinkel sneller aan een nieuwe uitdaging geholpen moeten zijn. Branchevereniging …

Participatiewet

Lees meer

Rotterdam en Noord-Holland willen zonnepanelen op parkeerterrein

20 oktober 2020

De provincie Noord-Holland en de gemeente Rotterdam zijn een initiatief gestart om parkeerterreinen te overkappen met zogenoemde 'solar carports', die …

Omgevingsrecht

Lees meer

Zaanstad maakt lokaal actieplan tegen huiselijk geweld

20 oktober 2020

Zaanstad komt, in navolging op het regionale actieplan voor Zaanstreek-Waterland, met een lokaal actieplan ‘Geweld Hoort Nergens Thuis’. Het plan …

Jeugd, Wmo

Lees meer

Vragen aan minister van VWS over inning eigen bijdragen Wmo en Wlz in coronatijd

20 oktober 2020

Afgelopen maanden ontving de ombudsman diverse klachten en signalen over de inning van eigen bijdragen Wmo en Wlz in coronatijd. …

Jeugd, Wmo

Lees meer

Financiële steun gemeenten voor aanpak overlast asielzoekers

20 oktober 2020

Tien gemeenten krijgen financiële ondersteuning van het Rijk om overlastgevende asielzoekers aan te pakken. Het geld wordt onder meer gebruikt voor de …

Inburgering

Lees meer

Haven Rotterdam verwerkt afval tot Japanse compost

19 oktober 2020

Havenbedrijf Rotterdam gaat de Maasvlakte vergroenen met zelfgemaakte bokashi, compost van organisch afval. Onlangs werden op de Maasvlakte 2 zo'n …

Omgevingsrecht

Lees meer

‘Aarde redden kan goedkoop: geef landbouwgrond terug aan natuur’

19 oktober 2020

Het klimaat én de biodiversiteit op aarde redden is mogelijk en hoeft zelfs helemaal niet duur te zijn. Die boodschap …

Omgevingsrecht

Lees meer

RIVM heeft omstreden stikstofrekensysteem verbeterd

19 oktober 2020

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft zijn softwaresysteem voor stikstofberekeningen vernieuwd. In de laatste versie zijn van het …

Omgevingsrecht

Lees meer

‘Nederlanders verzwijgen financiële problemen’

19 oktober 2020

Nederlanders praten niet snel met mensen buiten het eigen gezin over financiële problemen of twijfels over geldzaken. Ook tegen specialisten praten …

Schuldhulpverlening

Lees meer

Internetconsultatie wet afschaffing dwangsommen vreemdelingenzaken

19 oktober 2020

Een wet om dwangsommen in vreemdelingenzaken permanent af te schaffen is op donderdag 15 oktober in consultatie gegaan. Het voorstel …

Inburgering

Lees meer