Nieuws Nieuws

Deel uw ideeën voor het Europese plattelandspact

25 januari 2022

De Europese Commissie heeft met het Comité van de Regio’s het plattelandspact gelanceerd. Het doel daarvan is om overheden en …

Omgevingsrecht

Lees meer

Divosa publiceert eerste rapportage Monitor Vroegsignalering Schulden

24 januari 2022

Sinds 1 juli 2021 monitort Divosa de vroegsignalering van schulden bij deelnemende gemeenten in de Monitor Vroegsignalering Schulden. De eerste …

Schuldhulpverlening

Lees meer

Onderzoek SZW: Wie uitkering heeft, kent regels over algemeen goed

24 januari 2022

Wie een WW-, ZW-, Wajong-, WIA-, WAO-, AOW-, Anw-, AIO- of bijstandsuitkering ontvangt, weet over het algemeen goed welke plichten …

Participatiewet

Lees meer

Maatschappelijke afweging nodig bij schaarste op elektranet

24 januari 2022

De schaarse capaciteit op het elektriciteitsnet bedreigt op steeds meer plekken de voortgang van onder andere de energietransitie en de …

Omgevingsrecht

Lees meer

Gemeenten en provincie willen uitstoot Tata beter in kaart brengen

24 januari 2022

De provincie Noord-Holland en de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen willen de uitstoot van staalfabriek Tata Steel beter in kaart …

Omgevingsrecht

Lees meer

Amsterdam komt met tijdelijke regeling voor betaalbare woningbouw

24 januari 2022

Het stadsbestuur van Amsterdam wil de bouw van betaalbare woningen aanzwengelen door beleggers en projectontwikkelaars tijdelijk korting te geven op de grondprijs. …

Omgevingsrecht

Lees meer

Start onderzoek naar financiële problemen jongeren met een beperking

24 januari 2022

De Nationale ombudsman start een onderzoek naar de financiële problemen van jongeren met een Wajong-uitkering of een uitkering onder de …

Participatiewet, Inburgering, Schuldhulpverlening

Lees meer

Drie steden doen onderzoek om te leren van toeslagenaffaire

24 januari 2022

Amsterdam, Utrecht en Almere gaan een onderzoek doen naar de toeslagenaffaire. De gemeenten willen van de affaire leren om zo …

Participatiewet, Schuldhulpverlening

Lees meer

Afspraken over wijzigingen omgevingsplan door adviesbureau

20 januari 2022

Veel gemeenten besteden het maken van bestemmingsplannen uit aan ruimtelijk adviesbureaus. De verwachting is dat zij dat ook zullen doen …

Omgevingsrecht

Lees meer

Oefenomgeving leerbaarheidstoets

20 januari 2022

Gemeenten zijn met de inwerkingtreding van de Wet inburgering 2021 verantwoordelijk voor de begeleiding bij de afname van de leerbaarheidstoets …

Inburgering

Lees meer

Evaluatie: Veel ging mis bij aanpak watersnood Limburg

20 januari 2022

Bij de aanpak van de watersnood in Limburg afgelopen juli ging er zeker de eerste dagen veel mis. Het ontbrak …

Omgevingsrecht

Lees meer

Minister van Landbouw moet locaties van stikstofmeldingen delen

20 januari 2022

De minister van Landbouw moet de adresgegevens delen van 3500 agrarische bedrijven die tussen 2015 en 2019 meldingen hebben gemaakt …

Omgevingsrecht

Lees meer