Nieuws Nieuws

Frank Leurs, CX-UX engineer

6 december 2021

Hoe ben je bij Wolters Kluwer terecht gekomen? Na mijn studie ICT Media Design in Eindhoven kon ik aan de …

Sociaal Domein, Omgevingsrecht

Lees meer

Natura 2000-besluiten op de oefenomgeving beschikbaar

6 december 2021

Sinds kort zijn de Natura 2000-besluiten op de oefenomgeving van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) beschikbaar. Het gaat om 159 aanwijzingsbesluiten en …

Omgevingsrecht

Lees meer

Maandelijkse update DSO november 2021

6 december 2021

Via een maandelijkse update wordt u op de hoogte gehouden over de stand van zaken van het werkend stelsel van …

Omgevingsrecht

Lees meer

Voorstel gemeenten tot herziening abonnementstarief Wmo

6 december 2021

Het abonnementstarief in de Wmo heeft de balans verstoord om ondersteuning en zorg in te kunnen zetten voor de inwoners …

Wmo

Lees meer

Overheid moet gelijke kansen bieden bij gronduitgifte

6 december 2021

Een overheidslichaam dat een onroerende zaak wil verkopen, moet gelegenheid bieden aan alle gegadigden om mee te dingen. Dat zegt …

Omgevingsrecht

Lees meer

Kamerbrief herijking hersteloperatie kinderopvangtoeslag

6 december 2021

De staatssecretaris van Financiën heeft een brief gestuurd aan de Tweede Kamer over de stand van zaken van de herijking …

Participatiewet, Schuldhulpverlening

Lees meer

Voorbereidingen voor stroomkabels nieuwe windparken in Noordzee

6 december 2021

In de periode tot en met 2030 komen er nieuwe windparken bij in de Noordzee om meer duurzame stroom op …

Omgevingsrecht

Lees meer

Eerste gemeenten krijgen geld voor huisvesting aandachtsgroepen

6 december 2021

Meer dan 80 gemeenten hebben in totaal 128 aanvragen ingediend voor de Regeling huisvesting aandachtsgroepen. Met een financiële bijdrage uit …

Inburgering, Omgevingsrecht

Lees meer

Het Nibud lanceert Budgetcursus Statushouders

2 december 2021

In het kader van de nieuwe Wet inburgering heeft het Nibud de Budgetcursus Statushouders ontwikkeld, omdat financiële ontzorging daarin een …

Inburgering

Lees meer

Tata Steel gaat schadelijke uitstoot nog eerder en verder verlagen

2 december 2021

Staalbedrijf Tata Steel gaat op aandringen van de overheid de uitstoot van schadelijke stoffen nog sneller terugbrengen. Daarnaast hebben het ministerie van Infrastructuur …

Omgevingsrecht

Lees meer

Houd boren naar aardwarmte en drinkwatergebieden gescheiden

2 december 2021

Klimaatverandering, een groeiende drinkwatervraag en bedreigingen van drinkwaterbronnen zorgen ervoor dat aanvullende grondwatervoorraden aangewezen moeten worden voor de drinkwatervoorziening. Mijnbouwactiviteiten …

Omgevingsrecht

Lees meer

Utrecht geeft inwoners die stoppen met houtstook subsidie

2 december 2021

Inwoners van Utrecht kunnen subsidie krijgen als ze hun open haard of houtkachel laten verwijderen. Met de regeling wil de …

Omgevingsrecht

Lees meer