Nieuws Nieuws

Thumbnail of post #307756

Ad­vies over Wet ver­be­te­ring be­schik­baar­heid jeugd­zorg

11 december 2023

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft op 6 december 2023 het advies vastgesteld over het wetsvoorstel voor …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #307754

Subsidieregeling voor verduurzaming woningen en gebouwen opnieuw open met verhoogd budget

11 december 2023

Huiseigenaren en bedrijven kunnen komend jaar opnieuw subsidie aanvragen voor het verduurzamen van hun woning of (kantoor)gebouw. Vanaf 1 januari …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #307751

Leon Meijer benoemd als bestuurlijk aanjager afbouw gesloten jeugdhulp en voor jongeren die niet meer thuis wonen

11 december 2023

Staatssecretaris Maarten van Ooijen (VWS) heeft, mede namens de VNG en Jeugdzorg Nederland, oud-wethouder Leon Meijer aangesteld als bestuurlijk aanjager …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #307748

Kabinet wil bestaanszekerheid vergroten door vereenvoudigen inkomensondersteuning

11 december 2023

Het kabinet wil het stelsel van inkomensondersteuning vereenvoudigen, om zo de bestaanszekerheid en de (arbeids)participatie van mensen te verbeteren. Het …

Participatiewet, Schuldhulpverlening

Lees meer
Thumbnail of post #307724

Jongeren die intensief mantelzorgen zitten minder goed in hun vel

7 december 2023

Uit nieuw onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) onder 16- tot 24-jarigen blijkt dat het goed is voor …

Participatiewet, Wmo

Lees meer
Thumbnail of post #307719

Provincie Utrecht saneert met PFAS vervuilde basis Soesterberg

7 december 2023

De provincie Utrecht gaat de met PFAS vervuilde grond op de voormalige vliegbasis Soesterberg schoonmaken om de plek geschikt te …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #307716

Amsterdam koopt 216 flexwoningen Rijk, helft voor statushouders

7 december 2023

In het Amsterdamse Riekerpark in het stadsdeel Nieuw-West komen 216 flexwoningen, waarvan de helft sociale huur wordt en de andere …

Inburgering, Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #307713

RVS: Nieuwe aanpak hulpverlening ouders om problemen bij kinderen te voorkomen

7 december 2023

Meer dan 25% van de kinderen heeft minstens één ouder met psychische problematiek en ruim 200.000 kinderen groeien op in armoede. …

Schuldhulpverlening, Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #307710

Handreiking voor gemeenten bij uitvoering Hervormingsagenda

7 december 2023

De handreiking 'Uitvoering maatregelen Hervormingsagenda Jeugd' geeft gemeenten concrete handvatten om met álle maatregelen uit de Hervormingsagenda aan de slag …

Jeugd

Lees meer
Thumbnail of post #307706

Tijdelijk Noodfonds Energie heropent in januari voor huishoudens met hoge energierekening en een lager inkomen

7 december 2023

Het Tijdelijk Noodfonds Energie gaat in 2024 voor de 2e keer open om huishoudens met een lager inkomen en een …

Participatiewet, Schuldhulpverlening

Lees meer
Thumbnail of post #307703

Aanwijzing nutriënten verontreinigde gebieden: samen werken aan schoner water

7 december 2023

Het kabinet wijst zogenoemde nutriënten verontreinigde gebieden (NV-gebieden) aan waar agrarische bedrijven extra stappen moeten zetten om de waterkwaliteit te …

Omgevingsrecht

Lees meer
Thumbnail of post #307622

Evaluatiecommissie neemt Omgevingswet onder de loep

5 december 2023

De Evaluatiecommissie Omgevingswet onderzoekt en evalueert de komende vijf jaar hoe de Omgevingswet in de praktijk uitpakt en of de …

Omgevingsrecht

Lees meer