Nieuws

Uitgaven bijzondere bijstand 2010 – 2018

26 februari 2020

In 2018 is door gemeenten in totaal 546 miljoen euro aan bijzondere bijstand uitgegeven.Bij onvoldoende inkomen of vermogen kan men …

Participatiewet

Lees meer

‘Bouwbedrijven maken zich zorgen om stikstof’

25 februari 2020

Steeds meer bouwbedrijven maken zich zorgen dat ze door de problemen met stikstof en PFAS minder werk krijgen. Een op …

Omgevingsrecht

Lees meer

Niet-indexeren onderwijsuitkeringen treft kwetsbare inwoners

24 februari 2020

De minister van OCW wil de specifieke uitkeringen onderwijs aan gemeenten niet indexeren. Zij heeft ook geen index-garantie afgegeven voor …

Participatiewet, Jeugd

Lees meer

Internetconsultatie wetsvoorstel vereenvoudiging Banenafspraak

24 februari 2020

Op internet is de internetconsultatie over het wetvoorstel vereenvoudiging Banenafspraak gepubliceerd. Iedereen kan reageren op het wetsvoorstel. De internetconsultatie loopt …

Participatiewet

Lees meer

Akkoord over aanpak asbestdaken op losse schroeven

24 februari 2020

De verwijdering van asbestdaken loopt weer vertraging op. Het kabinet wil onder aanvoering van minister Stientje van Veldhoven (wonen en milieu) …

Omgevingsrecht

Lees meer

VEH: Doorbraak in bewonersinvloed bij grote bouwprojecten

24 februari 2020

Gemeenten en provincies moeten de inspraak van bewoners op grote projecten in hun woonomgeving, zoals plaatsing van windmolens, aanleg van …

Omgevingsrecht

Lees meer

Alternatief stikstofonderzoek rekent anders dan RIVM wateren mee

21 februari 2020

De onderzoekers die voor het Mesdag Zuivelfonds de stikstofuitstoot en -neerslag in Nederland hebben nagerekend, hebben ook grote wateroppervlakken als …

Omgevingsrecht

Lees meer

Minder grondstoffen verbruikt in Nederland dankzij recycling

21 februari 2020

In Nederland worden steeds minder grondstoffen verbruikt. Hier wordt weliswaar relatief meer afval geproduceerd dan in andere Europese landen, maar …

Omgevingsrecht

Lees meer

Huiseigenaar is 5,2 procent meer kwijt aan gemeentelijke lasten

21 februari 2020

Huiseigenaren zijn dit jaar gemiddeld 5,2 procent meer kwijt aan gemeentelijke woonlasten dan in 2019. De stijging ligt fors hoger …

Participatiewet, Schuldhulpverlening

Lees meer

Kabinet wil natuurschade compenseren met ‘natuurbank’

20 februari 2020

STIKSTOF

Omgevingsrecht

Lees meer

70 duizend jongeren zonder startkwalificatie hebben geen werk

20 februari 2020

Van de 181 duizend jongeren van 15 tot 27 jaar die zonder startkwalificatie het onderwijs hebben verlaten, hadden 70 duizend …

Participatiewet

Lees meer

Middeninkomens hardst geraakt door leenstelsel

20 februari 2020

Het leenstelsel pakt het minst positief uit voor studenten met ouders met middeninkomens. Dat staat in een onderzoek in opdracht …

Participatiewet

Lees meer