Nieuws

Volg het gratis webinar over het PGB in de Wmo 2015 op 27 mei om 13.00u

12 mei 2021

Op donderdag 27 mei geeft onze juridisch specialist Christel Califano, een gratis (online) webinar. Via LinkedIn is gestemd op het …

Wmo

Lees meer

Ombudsmannen: maak wetgeving simpel en begrijpelijk

11 mei 2021

De Tweede Kamer moet wetgeving maken die simpel en begrijpelijk is. Dat zeggen de Nationale ombudsman en Veteranenombudsman Reinier van …

Participatiewet, Jeugd, Wmo

Lees meer

Standplaatsen woonwagens: gemeenten ontwikkelen beleid, aantallen blijven nog gelijk

11 mei 2021

Het aantal standplaatsen voor woonwagens is met ruim 8.800 de afgelopen twee jaar vrijwel gelijk gebleven. Wel zijn meer gemeenten …

Omgevingsrecht

Lees meer

Commissie Digitale Zaken van start

11 mei 2021

De Tweede Kamer heeft sinds april een vaste commissie Digitale Zaken. Renske Leijten van de SP is aangesteld als voorzitter. …

Informatiemanagement

Lees meer

Kabinet gaat beslisnota’s bij Kamerstukken vanaf 1 juli actief openbaar maken

11 mei 2021

De informatievoorziening aan het parlement moet adequater, opener en completer. Deze toezegging heeft het kabinet op 15 januari 2021 gedaan …

Sociaal Domein, Informatiemanagement, Omgevingsrecht

Lees meer

Signaleringstool ‘kindermishandeling en huiselijk geweld’ voor apothekers

11 mei 2021

Apothekersorganisatie KNMP heeft een signaleringstool ‘kindermishandeling en huiselijk geweld’ opgesteld. Deze tool geeft een overzicht van mogelijke signalen die kunnen …

Jeugd

Lees meer

Ouders meer aanspreken op voorkomen van strafbaar gedrag kinderen

11 mei 2021

De verantwoordelijkheid om jongeren op het rechte pad te houden ligt in de eerste plaats  bij de ouders. De opvoeding …

Jeugd

Lees meer

SVB: ‘Geen zorgovereenkomst zonder derdenbeding’

10 mei 2021

Een derdenbeding is een afspraak in de zorgovereenkomst die de budgethouder beschermt bij oneigenlijk gebruik van het budget door de …

Jeugd, Wmo

Lees meer

Podcast: De Rekenkamer en de Omgevingswet

10 mei 2021

De VNG heeft de afgelopen maanden podcasts opgenomen over de Omgevingswet. In deze podcasts wordt specifiek ingegaan op de rol …

Omgevingsrecht

Lees meer

Mr. Lance op den Camp, eindredacteur Participatiewet

10 mei 2021

Hoe ben je bij Wolters Kluwer terecht gekomen en wat doe je precies? Tijdens mijn studie rechten – ik deed …

Participatiewet, Informatiemanagement

Lees meer

Laden nieuwe versie bruidsschat op oefenomgeving afgerond

10 mei 2021

Alle gemeenten en waterschappen hebben een nieuwe versie van de bruidsschat gekregen. Deze zijn stap voor stap op de oefenomgeving …

Omgevingsrecht

Lees meer

Meer samenwerking onderzoeken Veilig Thuis en Raad voor de Kinderbescherming

10 mei 2021

De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) en de Veilig Thuis-organisaties (VT) gaan hun werkprocessen meer op elkaar afstemmen. Zo worden …

Jeugd

Lees meer