Nieuws

Pauzeknop op schulden gedupeerde ouders van kracht

2 maart 2021

Ouders die gedupeerd zijn door de problemen met de kinderopvangtoeslag hoeven zich komend jaar geen zorgen te maken over beslagleggingen …

Schuldhulpverlening, Omgevingsrecht

Lees meer

Ombudsvisie op gebruik van data en algoritmen door de overheid: stel burgers centraal

2 maart 2021

Voor burgers moet duidelijk zijn wat zij van de overheid mogen verwachten als deze gebruikmaakt van data en algoritmen. Dit …

Sociaal Domein, Informatiemanagement

Lees meer

Initiatiefwet vergroten beslissingsruimte gemeenten bij terugvordering bijstand

2 maart 2021

De Initiatiefwet vergroten beslissingsruimte gemeenten bij terugvordering bijstand ligt ter internetconsultatie. Deze initiatiefwet geeft gemeenten meer beleidsvrijheid om te beslissen …

Participatiewet

Lees meer

Internetconsultatie wetsvoorstel Domein-overstijgende samenwerking

2 maart 2021

Op internet is het wetsvoorstel Domein-overstijgende samenwerking gepubliceerd. Met dit wetsvoorstel wordt de samenwerking tussen de inkopende partijen vanuit de verschillende …

Wmo

Lees meer

Woning van het gas halen kost gemiddeld 40.000 euro

2 maart 2021

Het kost gemiddeld 40.000 euro per woning om een huis van het gas te halen. Dat heeft het Economisch Instituut …

Omgevingsrecht

Lees meer

Kamerbrief uitwerking roadmap inwerkingtreding Omgevingswet

1 maart 2021

Minister Ollongren stuurt de Eerste Kamer een brief over de uitwerking van de roadmap Route2022. In de roadmap Route2022 zijn de activiteiten die …

Omgevingsrecht

Lees meer

Nieuwe Plantgezondheidswet in werking

1 maart 2021

Op 1 maart 2021 treedt de nieuwe Plantgezondheidswet in werking. De plantgezondheidswet beschrijft de regels om planten en gewassen te …

Omgevingsrecht

Lees meer

Kabinetsreactie op advies toegang tot de stad

1 maart 2021

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) stuurde mede namens de minister en staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) …

Omgevingsrecht

Lees meer

Gemeente hoeft niet de zwaarste maatregel op te leggen aan bijstandsontvanger

1 maart 2021

Als een bijstandsontvanger niet meewerkt aan re-integratie naar betaald werk en een college kan kiezen uit twee verschillende soorten maatregelen, …

Participatiewet

Lees meer

Invoering Wet digitale overheid vertraagd

1 maart 2021

Vragen van de Eerste Kamer bij het wetsvoorstel digitale overheid (WDO) hebben ertoe geleid dat de staatssecretaris van BZK een …

Sociaal Domein, Informatiemanagement

Lees meer

Robotisering en de kwaliteit van werk

1 maart 2021

Er worden steeds meer robots ingezet op de werkvloer. Dat heeft invloed op de kwaliteit van werk: het inkomen en …

Participatiewet, Informatiemanagement

Lees meer

Ruim 3 procent meer bijstandsontvangers in 2020

1 maart 2021

Eind december 2020 hadden 429 duizend personen tot de AOW-leeftijd een algemene bijstandsuitkering. Dit zijn er ruim 14 duizend, oftewel …

Participatiewet

Lees meer