Nieuws Blog

Thumbnail of post #308740

Schulden bij bekenden is een groeiend probleem met grote impact

8 februari 2024

Schulden bij bekenden vormen een groeiend probleem onder zowel Nederlandse moslims als mensen met andere achtergronden. Dat stelt het Kennisplatform …

Thumbnail of post #293977

Uitwerking aanvullende compensatieregelingen naar de Tweede Kamer

1 november 2021

Staatssecretaris Van Huffelen van Financiën stuurt vandaag voorstellen voor de nadere uitwerking van drie aanvullende regelingen naar de Tweede Kamer. …

Thumbnail of post #230182

Blog: De huidige aanpak van de stikstofproblematiek: een gemiste kans!

23 juli 2020

Als gevolg van de PAS-uitspraken kwam de vergunningverlening voor activiteiten die stikstofdepositie veroorzaken abrupt tot stilstand. ‘Nederland gaat op slot’ …

Thumbnail of post #216542

Blog: Gezondheid in de leefomgeving; laten we het concreet maken!

9 juli 2020

In de Omgevingswet is een veilige en gezonde leefomgeving opgenomen als één van de hoofddoelen. Daarmee legt de wet een …

Thumbnail of post #7733

Blog – Gemeenten en warmtetransitie

16 juli 2019

De rol van aardgas neemt af in de toekomst. Gemeenten moeten uiterlijk eind 2021 een transitievisie warmte vaststellen. Hierin is een …

Thumbnail of post #7730

Blog – PAS op de plaats. En nu?

17 juni 2019

Op 29 mei jl. verschenen de langverwachte uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) …

Thumbnail of post #7724

Blog- Grote wijzigingen gemeentelijk bouw- en woningtoezicht ophanden: Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is een feit

5 juni 2019

De gemeentelijke afdelingen bouw- en woningtoezicht toetsen niet meer bij vergunningverlening het papieren bouwplan aan de bouwtechnische voorschriften. Een private kwaliteitsborger …

Thumbnail of post #7736

Blog – Bestuursakkoord: nieuwe gemeentelijke rol onder stelsel van kwaliteitsborging

18 april 2019

Minister Ollongren heeft op 17 januari 2019 met de VNG een bestuursakkoord gesloten over de invoering van het stelsel van …

Thumbnail of post #7739

Blog – Digitale ethiek

22 maart 2019

Eind vorig jaar heeft analysebureau Gartner, bekend van grafieken over de aandeelhouderswaarde van disruptieve technologieën, voorspeld dat digital ethics en …

Thumbnail of post #7745

Blog – Circulair inkopen & bouwen – van waarom naar hoe!

22 maart 2019

De overheid heeft tot doel gesteld om in 2050 een 100% circulaire economie te hebben. Voor (lokale) overheden betekent dat …

Thumbnail of post #7742

Blog – Kritische vragen Eerste Kamer bij wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen

21 februari 2019

Op 8 maart 2019 heeft de Eerste Kamer kritische vragen gesteld aan minister Ollongren over het wetsvoorstel Wet kwaliteitsborging voor …