Toetsen van gemeentelijk beleid

Toetsen van gemeentelijk beleid

Schulinck bekijkt of het gemeentelijk beleid voldoet aan alle actuele richtlijnen en wetgeving. Wij toetsen dus de geldigheid van gemeentelijk beleid. Hierbij bekijken de experts van Schulinck of het gemeentelijk beleid en de beleidsstukken voldoen aan de geldende landelijke wetgeving en jurisprudentie.

Afbeelding


Voorbeelden van beleidsstukken die Schulinck recentelijk heeft getoetst zijn:

  • Re-integratieverordening 2017
  • Maatregelenverordening Participatiewet (GB015)
  • Verordening individuele inkomenstoeslag Participatiewet (GB009)
  • Verordening loonkostensubsidie Participatiewet (GB008)
  • Beleidsregels bijzondere bijstand 2017
  • Beleidsregels maatregelen Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 (GB003)

Waar mogelijk heeft Schulinck aanbevelingen gedaan om het beleid te verbeteren. Dit resulteert in een toetsingsrapport met concrete aanbevelingen per wetsartikel.

Wij hebben een recentelijk rapport (deels) online beschikbaar gesteld zodat u een goed beeld krijgt van het resultaat. Vul in onderstaande velden een e-mailadres in met gemeentelijke e-mailextensie en u ontvangt het rapport in PDF.

Even geduld a.u.b.