#Omgevingsrecht

Europa doet landbouwgif thiacloprid in de ban

14 januari 2020

Het in de landbouw gebruikte bestrijdingsmiddel thiacloprid wordt verboden in de EU omdat het risico’s voor de gezondheid en het …

Omgevingsrecht

Lees meer

‘Transportsector voelt tragere groei en uitwerking milieuregels’

14 januari 2020

De transportsector krijgt dit jaar waarschijnlijk te maken krijgen met een duidelijke groeivertraging. Volgens berekeningen van economen van ABN AMRO …

Omgevingsrecht

Lees meer

Afschot edelherten Oostvaardersplassen ligt nog stil

13 januari 2020

Staatsbosbeheer hervat deze week het afschieten van edelherten in de Oostvaardersplassen nog niet. Reden is dat natuurorganisaties Dierbaar Flevoland en Fauna4Life …

Omgevingsrecht

Lees meer

ABN AMRO: industrie gaat ook in 2020 minder produceren

9 januari 2020

De Nederlandse industrie zal dit jaar nog sterker krimpen dan in 2019. Dat schrijft ABN AMRO in een rapport. Onderzoekers …

Omgevingsrecht

Lees meer

Zuivelfonds: weken nodig voor analyse stikstofcijfers

8 januari 2020

Het Mesdag Zuivelfonds verwacht dat het weken gaat duren om alle stikstofcijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) te analyseren. …

Omgevingsrecht

Lees meer

Prognose: bouw wacht krimpjaar door stikstof en PFAS

7 januari 2020

De bouw wacht in 2020 een krimp van 2 procent, voorspelt ABN AMRO in een rapport over de sector. De …

Omgevingsrecht

Lees meer

Meldplicht voor trouwstoet in Rotterdam

2 januari 2020

Echtparen en bruiloftsgasten die een huwelijk luister bij willen zetten door met een trouwstoet door Rotterdam te rijden, hebben daar …

Omgevingsrecht

Lees meer

Milieudefensie: met nieuwjaarsduik ‘koppie onder’ voor klimaat

31 december 2019

Onder het motto ‘Liever koppie onder voor het klimaat dan door het klimaat’ organiseert Milieudefensie op nieuwjaarsdag in veertien plaatsen …

Omgevingsrecht

Lees meer

34,5 miljoen subsidie voor schone transportinnovaties

30 december 2019

Het kabinet trekt 34,5 miljoen euro uit voor bedrijven die projecten op de transportmarkt willen brengen die bijdragen aan het …

Omgevingsrecht

Lees meer

Gecentraliseerd onderzoek naar emissiereductie passagiersvliegtuigen

24 december 2019

Het World Treasury Center maakt vandaag bekend dat een internationaal luchtvaartconsortium bestaande uit Amerikaanse, Duitse en Nederlandse instanties en ondernemingen …

Omgevingsrecht

Lees meer

Kabinet moet plannen beter op elkaar afstemmen

23 december 2019

De gewenste nieuwbouw van 1 miljoen woningen tot 2030 vereist mogelijk meer of andere aanpassingen aan bijvoorbeeld wegen, leidingen en …

Omgevingsrecht

Lees meer

Ook plattelandsgemeenten krijgen deelauto’s

18 december 2019

In de twintig grootste plattelandsgemeenten moeten in 2021 zo’n 100.000 deelauto’s komen. Zowel organisaties, bedrijven als huishoudens kunnen auto’s ter …

Omgevingsrecht

Lees meer