Een bijbehorend databestand geeft nadere toelichting op de projecten en initiatieven, in het document zijn alle projecten en -afspraken per Wmo-regio geclusterd.

Doel

De samenwerkingskaarten zijn een hulpmiddel bij het gesprek over de huidige samenwerking en het maken van weloverwogen keuzes over de toekomstige samenwerking. Tot nu toe onbrak een landelijk overzicht van de feitelijke samenwerking, de kaarten laten zien dat er al veel gebeurt.