De Verkiezingskrant besteedt aandacht aan verschillende thema’s en doelgroepen. Aan het woord komt een meisje, dat vanwege huiselijk geweld met haar moeder is opgenomen in de vrouwenopvang: ““Vrienden komen hier niet, ik wil niet dat zij zien waar ik woon”, zegt een meisje (14) dat in de vrouwenopvang is opgevangen.” De verkiezingskrant gaat in op wat gemeenten kunnen doen voor onder meer deze kinderen, die beroep doen op de Wmo, Jeugdhulp, armoedebeleid en Participatiewet.

Jan Laurier, voorzitter van de Federatie Opvang, zegt hierover: “Veel van onze cliënten hebben problemen op de verschillende levensdomeinen. Wij willen samen met cliënten, gemeenten en ketenpartners er de komende jaren aan werken om vanuit één plan aan oplossingen te werken. Niet verkokerd, zoals het nu vaak gaat. Daar ligt de uitdaging voor de komende jaren. Er zijn nu unieke kansen om lokaal alle expertise en financieringsstromen te bundelen. Die ambities zien we graag terug in de nieuwe coalitieakkoorden. Omdat het om mensen gaat.”

De Verkiezingskrant is bedoeld om organisaties voor vrouwenopvang, maatschappelijke opvang en beschermd wonen in gesprek te laten gaan met lokaal actieve politieke partijen. De krant reikt thema’s en oplossingsroutes aan. Ook wil de Federatie Opvang het lokale debat met vertegenwoordigers van cliëntenorganisaties en andere maatschappelijke organisaties stimuleren.