,,We zijn waanzinnig trots op het resultaat en zullen het met een absoluut positief advies voorleggen”, zei voorzitster Suzanne Kruizinga van CNV Zorg & Welzijn vrijdagochtend tegen het ANP. Ook niet-vakbondsleden zullen middels een steekproef worden bevraagd over de deal. Het akkoord behelst een loonsverhoging van 2,4 procent, twee keer een eenmalige uitkering en in drie stappen groei naar een volledige dertiende maand. Ook worden volgen Kruizinga grote stappen gezet in het terugdringen van administratieve lasten en in het terugdringen van het torenhoge ziekteverzuim in de sector.

FNV Zorg & Welzijn

FNV Zorg & Welzijn wijst het onderhandelingsakkoord af. De werkgevers weigeren volgens de bond de echte problemen in de ouderenzorg aan te pakken: de werkdruk en de doorgeslagen flexibilisering. ,,Door steeds meer gebroken en onzekere diensten in verpleeghuizen en thuiszorg worden veel zorgmedewerkers ziek.”

Vage afspraken in plaats van oplossingen

Daarnaast vindt 85 procent van door de FNV bevraagde medewerkers dat ze de zorg met te weinig collega’s moet geven. ,,Voorstellen om deze problemen aan te pakken, die niets kosten, zijn tijdens de onderhandelingen keer op keer afgewezen … In plaats van oplossingen zijn vage afspraken gemaakt voor minder administratie zonder enige concrete resultaatverplichting.”