Met ingang van 1 januari 2015 is de Wmo 2015 in werking getreden, waarbij de wetgever er voor heeft gekozen om de afbakening tussen de Wmo 2015 en de Wlz wettelijk te regelen. Dit jaar zijn er een aantal belangrijke uitzonderingen van toepassing die door gemeenten in ogenschouw moeten worden genomen. Deze uitzonderingen zullen in deze video worden besproken. We zijn ook erg benieuwd wat u ervan vindt. Veel kijkplezier!