Dit schema geeft grafisch de hoofdregel en het uitgangspunt weer. Verder wordt weergegeven dat de hoogte van het pgb voor hulp bij het huishouden afhankelijk is van de wens van cliënt door wie het pgb wordt uitgevoerd: door een instelling, door een professional niet werkzaam bij instelling, of door iemand uit het sociaal netwerk.

U kunt het schema downloaden door op de grote afbeelding te klikken. Doe er uw voordeel mee.

Afbeelding