Van de zorg- en welzijnsmedewerkers vreest 80 procent een tweede coronagolf. Volgens hen zijn de zorg- en welzijnssector en zijzelf er niet klaar voor, meldt FNV na onderzoek dat de vakbond heeft laten doen onder ruim 1600 mensen die werken in die branche.

Voldoende maatregelen maar onvoldoende naleving

Meer dan de helft vindt dat er voldoende maatregelen zijn genomen door de overheid, maar vier op de vijf zorgmedewerkers geven ook aan dat deze niet genoeg worden gehandhaafd. Ook vindt ongeveer de helft dat mensen zich (zeer) slecht houden aan de maatregelen. Een derde voelt zich veilig en zegt veilig zijn werk te kunnen doen. Een kwart zegt voldoende beschermingsmiddelen te hebben voor een tweede golf.

Gevoel van onveiligheid

Veel werkenden in zorg en welzijn zijn bang om zelf besmet te raken. Zo’n 40 procent laat weten nog een massale uitbraak persoonlijk niet aan te kunnen. FNV-vicevoorzitter Kitty Jong zegt dat de cijfers haar boos maken. “Je kunt als overheid én werkgevers zorgmedewerkers toch niet opschepen met zo’n terecht gevoel van onveiligheid, terwijl de samenleving van hun werk afhankelijk is?”