Dat kan voor patiënten tot onverantwoorde situaties leiden. Vaak weten zorgbehoevenden ook niet waarvoor ze bij het zorgkantoor terecht kunnen. Deze bemiddelingskantoren moeten ervoor zorgen dat mensen de juiste langdurige zorg krijgen.

Buiten zicht zorgkantoor

De meeste zorgkantoren hebben het bemiddelen van patiënten naar zorg uitbesteed aan zorginstellingen. Maar die werkwijze brengt volgens de NZa risico’s met zich mee. Mensen kunnen hierdoor buiten het zicht van hun zorgkantoor vallen, waardoor ze geen tijdige en passende zorg krijgen.

De NZa heeft de zorgorganisaties opgedragen om structurele verbetermaatregelen te nemen.