Verpleeg- en verzorgingshuizen waren 4 procent duurder uit. De kostenstijging hangt volgens Intrakoop samen met de overgang naar de wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de decentralisatie van de jeugdwet. Sinds begin vorig jaar zijn veel zorgtaken door het kabinet overgeheveld naar gemeenten. Dat brengt voor zorginstellingen een flinke extra papierwinkel met zich mee. Daarnaast kampen ggz-instellingen met veel onduidelijkheid over declaraties en controles die uitgevoerd moeten worden.

De kostensprong geldt niet voor ziekenhuizen. Zij zagen de accountantskosten met bijna 18 procent dalen vorig jaar. Daardoor gingen de accountantskosten over de hele linie licht omlaag, met 1,2 procent tot ruim 70 miljoen euro.

Ongeveer twee derde van de totale accountantskosten hebben betrekking op de controle van de jaarrekening. Intrakoop analyseerde meer dan 800 jaarverslagen van zorgorganisaties voor het onderzoek.