Alleen al in 2015 zou er een bedrag van 1,3 miljoen euro zijn gedeclareerd voor zorg die niet is gegeven. Het gaat om fraude met het persoonsgebonden budget, waarbij patiënten hun eigen zorg inkopen.

Minder zorg verleend dan gedeclareerd

Drie zorginstellingen, die horen bij Zorg en Ondersteuning, hebben minder zorg geleverd dan werd gedeclareerd. Het personeel kreeg te weinig betaald en een groot deel van de patiënten had een te hoge zorgindicatie, zodat ze meer geld kregen dan waar ze eigenlijk recht op hadden.

Patiënten te goeder trouw

Zilveren Kruis gaat de gelden terugvorderen bij de instellingen. De zorgverzekeraar gaat ervan uit dat de patiënten te goeder trouw hebben gehandeld. Mocht dat toch niet het geval zijn, dan moeten zij geld terugbetalen.