Tariefdifferentiatie behoort tot de essentialia van het voorzieningenpakket, aldus de CRvB. De CRvB wijst daarbij op een eerdere uitspraak gedaan onder de Wmo 2007 (ECLI:NL:CRVB:2010:BO7133), waaruit blijkt dat de de essentialia van het voorzieningenpakket in de raadsverordening dienen te worden vastgelegd.

Maar wat zijn deze essentialia? En heeft u het goed geregeld in uw Wmo-verordening?

Wat kan Schulinck voor u doen? Wij kunnen uw Wmo-verordening toetsen aan de huidige stand van wet- en regelgeving en concrete voorstellen doen voor aanpassing.

Snel meer weten over het pgb en wat u moet regelen? Woon de cursus pgb Wmo 2015 en de Jeugdwet bij op 20 juni a.s. kijk voor meer informatie op schulinck.nl/opleidingen