De volgende partijen zijn trekkers van het programma in hun regio:

  • Wonen Limburg, gemeente Venray en Leger des Heils/GGZ
  • Haag Wonen, gemeente Den Haag en Leger des Heils
  • Standvast wonen, Talis, gemeente Nijmegen en RIBW Nijmegen & Rivierenland
  • PreWonen, gemeente Haarlem en RIB/KAM
  • HW Wonen, gemeente Hoekse Waard en Pameijer/Cavent
  • Lefier, gemeente Groningen, Het Kopland
  • Corporatie Actium, gemeente Assen, Leger des Heils/Cosis (RIBW)

Prestatieafspraken bestuurders

In de deelnemende regio’s maken corporaties, gemeenten en opvanginstellingen (prestatie)afspraken over de huisvesting en bijbehorende ondersteuning voor bijzondere doelgroepen. De komende weken gaan de bestuurders van de corporaties, gemeenten en instellingen voor MO en BW met elkaar in gesprek om een gezamenlijk plan van aanpak te maken.

Ze kijken naar de regionale opgave, mogelijke oplossingsrichtingen, het haalbare resultaat en de manier waarop dat bereikt kan worden. Na de zomer hebben de regio’s een plan van aanpak gereed en gaan ze aan de slag. Het programma loopt tot eind 2018.

Landelijke bijeenkomst

Donderdag 29 juni, van 9.30 tot 13.15 uur, houden de partijen een landelijke bijeenkomst in Lunteren. De bestuurders bespreken daar de uitdaging, mogelijke oplossingen en de eerste ervaringen. Bestuurders van corporaties, gemeenten en opvanginstellingen die zich betrokken voelen bij deze maatschappelijke opgave zijn van harte welkom.

Samenwerking koepelorganisaties

Het programma Weer Thuis! is een initiatief van de VNG, Aedes, het Leger des Heils (LdH) en de Federatie Opvang (FO), mede namens RIBW Alliantie en GGZ Nederland.

Op dit moment verblijven er naar schatting 16.000 mensen in de opvang die bij voldoende goedkope en passende woningen (met name 1-2 kamerwoningen) en met de juiste begeleiding en ondersteuning zelfstandig kunnen wonen. Weer Thuis! zorgt voor een extra impuls om de doorstroming op gang te brengen.