Gemiddeld gaan organisaties uit van een overschrijding van de zorgbudgetten met 17 procent. De voornaamste redenen zijn te lage vergoedingen van zorgverzekeraars, terwijl een groeiend aantal mensen wijkverpleegkundige hulp nodig heeft. Daarnaast neemt ook het aantal ouderen met complexe problemen toe.

Ouderen blijven langer thuis wonen

Bijna de helft van de ondervraagde zorgorganisaties (44 procent) geeft aan dat de continuïteit van zorg in hun regio de komende periode in gevaar komt. Het aantal mensen dat wijkverpleging nodig heeft, groeit onder meer doordat ouderen langer thuis blijven wonen.