De cijfers komen van ruim 2750 ondervraagden, deels ook FNV-leden. Het merendeel van de werkende mantelzorgers (zowel gemiddelde Nederlander als FNV-leden) vindt het fijn om te werken naast hun zorgtaken. De onderzoekers concluderen dat wie voor een naaste zorgt en blijft werken, meestal beter af is dan een mantelzorger zonder baan. Dat komt vermoedelijk doordat het werk een prettige afleiding is en er morele ondersteuning is van collega’s.

Wil een werkende mantelzorger het volhouden, dan zou de werkgever wel met ze moeten meedenken, met flexibele werktijden, thuiswerken en ook betaald verlof.

Het CBS berekende eerder dat ongeveer 2 miljoen mensen vorig jaar mantelzorg verleenden. Die zijn daar gemiddeld elf uur per week aan kwijt.