Al jaren ontvangt de ombudsman klachten over de uitvoering van de regeling. Voor burgers die vanwege hun schulden sowieso al in een kwetsbare positie verkeren, brengen deze uitvoeringsproblemen extra onrust mee. Het Zorginstituut erkent de problemen. Er zijn achterstanden en er is sprake van zogeheten ketenproblemen met instanties zoals het CJIB. Het CAK heeft toegezegd serieus met de aanbevelingen aan de slag te gaan.

Wat is de wanbetalersregeling?
Mensen kunnen in de wanbetalersregeling terechtkomen als zij hun verplichte zorgpremie niet hebben betaald. De zorgverzekeraar kan die persoon aanmelden voor de wanbetalersregeling. Het Zorginstituut neemt dan de inning over, vermeerderd met een opslag. De wanbetalersregeling is bedoeld om mensen die niet willen betalen af te schrikken, maar in de praktijk worden vooral mensen die niet kunnen betalen getroffen. Achterstanden op zorgkosten zijn, na belastingschulden, de meest voorkomende schulden bij mensen die om schuldhulpverlening vragen. De ombudsman besteedt al langere tijd bijzondere aandacht aan de rol van de overheid als (belangrijkste) schuldeiser.