De Consumentenbond belde 101 verpleeghuizen met de vraag hoelang de wachttijd is voor iemand met vergevorderde dementie. ,,Behalve dat de wachtlijsten vaak lang zijn, blijkt uit het onderzoek ook dat verpleeghuizen die geen plek hebben binnen zes weken, verzuimen door te verwijzen naar een zorgkantoor. Bovendien geven ze niet of nauwelijks informatie over alternatieve vormen van zorg”, meldt de bond.

Financiële consequenties

Het wachten heeft ook financiële consequenties, zegt de bond: ,,Consumenten die op de wachtlijst [product1:Wet langdurige zorg]belanden, krijgen overbruggingshulp vergoed uit de Wet langdurige zorg. Deze wet eist wel een eigen bijdrage, die kan oplopen tot honderden euro’s per maand.”