Bij de zorgfraude met betrekking tot AWBZ-gelden waren twee criminele organisaties betrokken. Een criminele organisatie richtte zich op het frauderen bij het verkrijgen van een PGB (PersoonsGebondenBudget) door onder meer (bevriende) budgethouders op te voeren met ernstige ziektebeelden die zij in werkelijkheid niet hadden. De andere criminele organisatie, waartoe zorgaanbieders behoorden die Zorg in Natura aanboden, declareerde veel meer uren aan zorg bij het zorgkantoor dan in werkelijkheid was verleend.

Eén verdachte is, net als de rechtbank heeft gedaan, vrijgesproken van betrokkenheid bij deze fraude. De overige verdachten kregen soortgelijke straffen als waartoe ze eerder bij de rechtbank waren veroordeeld.