Het is voor de wijkcoach soms lastig binnenkomen in een gezin waar de veiligheid op het spel staat. In zo’n geval gaat nu een medewerker van Veilig Thuis mee, waardoor de wijkcoach beter in positie komt.

De medewerker van Veilig Thuis kan in het gezin uitleg geven over de melding die is gedaan, de wijkcoach richt zich op de hulpverlening.

De wijkcoach en de Veilig Thuismedewerker gaan na een melding samen op pad als een gezin niet vrijwillig of zonder meer openstaat voor hulpverlening. Zowel de wijkteams als Veilig Thuis zijn positief over de samenwerking.

Lees de hele rapportage hier